Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Austėja dainuoja nuo 5 metukų. Pagirių meno mokyklą pradėjo lankyti būdama 7,5 metų
mokytis dainavimo pas mokytoją Arūną Pikšrį, jos koncertmeisterė J. Umaraitė. Ji taip pat lanko
fortepijono, solfedžio ir choro pamokas. Muzika Austėjos kraujyje.