Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis
Vilniaus vyrų choras „Varpas“

Dalyvis: Vilniaus vyrų choras "Varpas"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Vyrų choras VARPAS - vienas brandžiausių ir pajėgiausių šalies saviveiklinių kolektyvų, aukštai įvertintas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Choras įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas lydėjo chorą daugiau nei 20-ties Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenose. Choras pabuvojo net tokiose egzotiškose šalyse kaip Kuba ir Šiaurės Korėja. VARPAS Lietuvos choriniam menui.

Daugiau
Vilniaus moterų choras „Eglė“

Dalyvis: Vilniaus moterų choras "Eglė"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

„Egle, mano sese...“ – kažkada dainavo grupė „Rondo“. Taip šaukiamos, atsilieptume ir mes. Mes – tai Vilniaus moterų choro „Eglė“ dainorėlės. Chorui nuo 2018 metų rudens vadovauja Marija Bacytė. Choras skaičiuoja jau šeštąją savo gyvavimo dešimtį. Bet vis dar susibėgame kartu padainuoti, kad atitrūktume nuo darbų ar kasdienių rūpesčių.
Daugiau
Nidos Marijos krikščionių pagalbos katalikų bažnyčios moterų choras „Jūrasmiltė“

Dalyvis: Nidos Marijos krikščionių pagalbos katalikų bažnyčios moterų choras „Jūrasmiltė“
Šalis: Lietuva
Miestas: Nida

Nuo 2017 m Nidos Marijos krikščionių pagalbos parapijiniam chorui vadovauja Rita Rušinskienė. Jam suteiktas „Jūrasmiltės“ vardas. 2018 m. kolektyvas vyko į piligriminę kelionę po Izraelį ir giedojo Nazareto, Betliejaus, Jeruzalės šventovėse. 2019 m. kolektyvas „Jūrasmiltė“ dalyvavo VI Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!”, kuris vyko Vilniaus miesto bei rajono šventovėse. 2022 m. choras.

Daugiau
Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras „Langas“

Dalyvis: Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras "Langas"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Chorą "Langas" 1990 metais subūrė vadovė Rita Kraucevičiūtė. Iki 1995 metų kolektyvas priklausė įvairioms meninėms struktūroms: Šiuolaikinio meno centrui, galerijai "Langas", Lietuvos dailininkų sąjungai. 1995 metais choras "Langas" buvo pakviestas į naujai pašventintą šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino (Bernardinų) bažnyčią. Atsirado galimybė įkurti giedojimo mokyklą ir pradėti lavinti vaikus nuo.

Daugiau
Vilniaus r. Pagirių mišrus choras „Pagirių dainoriai“

Dalyvis: Vilniaus r. Pagirių mišrus choras "Pagirių dainoriai"
Šalis: Lietuva
Miestas: Rudamina

Vilniaus raj. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Vaidotų skyriaus Pagirių mišrus choras “Pagirių dainoriai“ susikūrė 2008 m. Choro vadovė Janina Pamarnackienė, koncertmeisterė Jurgita Umaraitė. “Pagirių dainoriai“ – 2009, 2014, 2018 m. dainų švenčių dalyviai. Kartu su evangelikų reformatų choru “Giesmė“ dalyvauja kasmetinėse giesmių šventėse įvairiose Lietuvos protestantiškose bažnyčiose. Taip pat choras koncertavo Valdovų.

Daugiau
Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė”

Dalyvis: Varėnos kultūros centro mišrus choras “Varpilė”
Šalis: Lietuva
Miestas: Varėna

Varėnos kultūros centro mišriam chorui  „Varpilė“  2016 m. sukako 65 metai. Nuo 1989 m. chorui vadovauja Ramona Elena Velžienė, chorui talkina chormeisteris Kęstutis Tareila ir koncertmeisterė Laima Petruškevičienė. Tai nuolat koncertuojantis kolektyvas, kuriame dainuoja įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Choras aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono kultūriniuose renginiuose, kviečiamas dalyvauti ir kitų.

Daugiau
Vilniaus Mokytojų namų vyrų choro „Vytis“ ansamblis

Dalyvis: Vilniaus Mokytojų namų vyrų choro "Vytis" ansamblis
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

1974 metais vyrų chorą „Vytis“ subūrė žinomas chorvedys Adolfas Krogertas ir bendraminčiai. Tai ne profesionalų kolektyvas. Daugelis choristų buvo Areco (Italija) konkursų laimėtojai. Greitai choras tapo absoliučiai geriausiu meno saviveiklos kolektyvu Lietuvoje. Choras dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Ispanijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse Valstijose. Aukščiausio įvertinimo susilaukė Orlando di Lasso konkurse.

Daugiau
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras

Dalyvis: Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo  Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras susikūrė 1991m. Choro vadovė Judita Taučaitė, vargonininkė Gražina Jonušienė. Choras gieda ne tik sekmadieniais bei kitomis religinių švenčių ir iškilmių dienomis, bet yra aplankęs nemažai Lietuvos bažnyčių bei giedojęs Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje. Šiose išvykose giedota šv. mišiose bei sakraliniuose koncertuose..

Daugiau