Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis
Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras „Langas“

Dalyvis: Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras "Langas"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Chorą "Langas" 1990 metais subūrė vadovė Rita Kraucevičiūtė. Iki 1995 metų kolektyvas priklausė įvairioms meninėms struktūroms: Šiuolaikinio meno centrui, galerijai "Langas", Lietuvos dailininkų sąjungai. 1995 metais choras "Langas" buvo pakviestas į naujai pašventintą šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino (Bernardinų) bažnyčią. Atsirado galimybė įkurti giedojimo mokyklą ir pradėti lavinti vaikus nuo.

Daugiau
Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė“

Dalyvis: Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė" susikūrė 1989 metų pabaigoje, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Vilniaus Evangelikų reformatų choro „Giesmė“ pagrindinis tikslas – evangeliškas giedojimas ir giesmių populiarinimas Lietuvoje bei kitų šalių žmonių supažindinimas su lietuviškomis evangelikų giesmėmis. Choro nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, galintys giedoti ir mėgstantys kolektyvinį giedojimą, siekiantys puoselėti.

Daugiau
Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios mišrus choras „Song Deo“

Dalyvis: Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios mišrus choras „Song Deo“
Šalis: Lietuva
Miestas: Kaunas

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios mišrų chorą „Song Deo“ 2009 metų rudenį subūrė Vita Rusteikienė, tuomet dar studijavusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Choro repertuarą sudaro įvairių epochų lietuvių ir užsienio kompozitorių religiniai bei pasaulietiniai kūriniai. „Song Deo“ pagrindinė veikla yra įprasta, kaip ir kiekvieno bažnyčios choro – giedojimas sekmadienio šv. Mišių.

Daugiau
Vilniaus r. Pagirių mišrus choras „Pagirių dainoriai“

Dalyvis: Vilniaus r. Pagirių mišrus choras "Pagirių dainoriai"
Šalis: Lietuva
Miestas: Rudamina

Vilniaus raj. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Vaidotų skyriaus Pagirių mišrus choras “Pagirių dainoriai“ susikūrė 2008 m. Choro vadovė Janina Pamarnackienė, koncertmeisterė Jurgita Umaraitė. “Pagirių dainoriai“ – 2009, 2014, 2018 m. dainų švenčių dalyviai. Kartu su evangelikų reformatų choru “Giesmė“ dalyvauja kasmetinėse giesmių šventėse įvairiose Lietuvos protestantiškose bažnyčiose. Taip pat choras koncertavo Valdovų.

Daugiau
Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė”

Dalyvis: Varėnos kultūros centro mišrus choras “Varpilė”
Šalis: Lietuva
Miestas: Varėna

Varėnos kultūros centro mišriam chorui  „Varpilė“  2016 m. sukako 65 metai. Nuo 1989 m. chorui vadovauja Ramona Elena Velžienė, chorui talkina chormeisteris Kęstutis Tareila ir koncertmeisterė Laima Petruškevičienė. Tai nuolat koncertuojantis kolektyvas, kuriame dainuoja įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Choras aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono kultūriniuose renginiuose, kviečiamas dalyvauti ir kitų.

Daugiau
Vilniaus Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“

Dalyvis: Vyrų choras "Vytis"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

1974 metais Vilniaus Mokytojų namų vyrų chorą „Vytis“ subūrė žinomas chorvedys Adolfas Krogertas ir bendraminčiai. Greitai choras tapo absoliučiai geriausiu meno saviveiklos kolektyvu Lietuvoje. Daugelis choristų buvo Areco (Italija) konkurso laimėtojai. „Vytis“ taip pat dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Ispanijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse Valstijose. Aukščiausio įvertinimo susilaukė Orlando di Lasso konkurse Romoje.

Daugiau
Vilniaus stačiatikių choras „Svetilėn“

Dalyvis: Mišrus kamerinis choras ,,Svetilen"
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

„Svetilen“  - tai mišrus kamerinis choras. Šį kolektyvą sudaro tiek profesionalai, tiek mėgėjai, mėgstantys stačiatikių giesmes. Chorą sukūrė Šv.Konstantino ir Michailo cerkvės regentas, Vilniaus konservatorijos auklėtinis Vadimas Mashinas,dirigavimo meno mokęsis pas dėstytoją Janiną Pamarnackienę. Taip pat stažavosi pas žymų Maskvos regentą Eugenijų Kustovskį. Choro repertuare daug šiuolaikinės stačiatikių muzikos, kurios didelę.

Daugiau
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras

Dalyvis: Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo  Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras susikūrė 1991m. Choro vadovė Judita Taučaitė, vargonininkė Gražina Jonušienė. Choras gieda ne tik sekmadieniais bei kitomis religinių švenčių ir iškilmių dienomis, bet yra aplankęs nemažai Lietuvos bažnyčių bei giedojęs Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje. Šiose išvykose giedota šv. mišiose bei sakraliniuose koncertuose..

Daugiau
Vilniaus Stačiatikių Svč. Mergelės Marijos Ženklo iš Dangaus Parapijos choras

Dalyvis: Vilniaus Stačiatikių Svč. Mergelės Marijos Ženklo iš Dangaus Parapijos choras
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

1989 metais kunigo Petro Miulerio iniciatyva  prie Vilniaus stačiatikių Švč. Mergelės Marijos Ženklo iš Dangaus cerkvės atsirado sekmadieninė tikėjimo mokykla, o jos pagrindu 1995 metais susiformavo jaunimo-vaikų religinis muzikos centras, kuriam vadovavo klebonas Petr Miuler ir chorvedė Nadežda Kazakauskienė. Kolektyvas intensyviai koncertavo Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Estijoje ir Bulgarijoje. 2011.

Daugiau