Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vaikų chorai


 

Jaunimo chorai


 

Suaugusiųjų chorai


 

Solistai


 

Vokaliniai ansambliai


 

 Liaudies giesmių ir instrumentiniai ansambliai


 

 Solistai ( vaikai )