Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Ema gimusi 2010 gegužės 10 dieną. Dainuoti pradėjo nuo 7 metų. Nuo 7 metų pradėjo
lankyti muzikos mokyklą, solinį dainavimą pas mokytoją Arūną Pikšrį. Dalyvauja
tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuose.