Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Gabrielė pradėjo dainuoti 5 metų, mokosi Pagirių meno mokykloje solinį dainavimą pas
mokytoją metodininką Arūną Pikšrį. Nuo 6m. pradėjo lankyti muzikos mokyklą. Groja
fortepijonu ir užsiema karate.