Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Akimirkos iš V Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio

,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“