Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Sakralinės muzikos lobynas liudija, kad krikščioniškasis tikėjimas gali ugdyti žmogiškąją kultūrą, o Lietuva nuo seno garsėja meile dainai, giliomis chorinio meno tradicijomis: dainų šventėmis, chorų festivaliais.

Vilniaus krašto identitetą nuo amžių formuoja čia gyvenančių žmonių tautinių kultūrų įvairovė, siekis išsaugoti savasties šaknis, kiekvienam puoselėti savo tapatybę, būti laisvais, pilnaverčiais Lietuvos piliečiais. Manau, pagrindinis, labiausiai Vilniaus krašto autentiškumą atskleidžiantis ir visų šio krašto žmonių širdis jungiantis bruožas, – nuoširdus ir nuolankus, tvirtas (didžia dalimi) vienas tikėjimas. Tai subrandino jau seniai puoselėtą mintį – rengti Vilniaus krašte sakralinės muzikos festivalį.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas paskelbti Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą, įkvėpė festivalio pavadinimo idėją.

Kristaus Karaliaus ikona

2010 m. balandžio 11-18 d. įvyko I-asis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“. Jis prasidėjo Atvelykio sekmadienį, pagerbiant Dieviškojo Gailestingumo šventę Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje, kurios 100-ąsias metines šventėme 2010 metais.

Copy of pataisyta afisa

Festivalio idėja: I-ajį festivalio etapą organizuoti patiems dalyviams savo parapijų bažnyčiose, žadinant žmonių iniciatyvą drauge giedoti šv. Mišiose ir koncertuose, su kaupu pasiteisino. Jame dalyvavo apie 360 dalyvių. Paruošę privalomą festivalio programą kolektyvai atvyko į Didijį festivalio koncertą (II-ajį etapą) Pagirių gimnazijos salėje, kuriame dalyvavo apie 300 dalyvių (jaunučių,vaikų, jaunių, merginų, mišrių jaunimo, mišrių chorų, vokalinių ansamblių ir solistų) iš įvairių Vilniaus rajono parapijų, miestelių, gyvenviečių švietimo ir kultūros įstaigų. Dalyvių tarpe sklandė mintis apie būsimą, jau tarptautinį festivalį ir pageidavimas: „kuo daugiau bendrų giesmių, nes labai smagu giedoti kartu.“

Lūkesčiai išsipildė. 2011 m. gegužės 1-8 dienomis Vilniaus rajone ir mieste įvyko Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!” 2011 m. globoti festivalį maloniai sutiko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Dalyvavo apie 700 dalyvių (jaunučių, jaunių, vaikų, merginų, jaunimo mišrių ir mišrių chorų, vokalinių ansamblių bei solistų) iš Vilniaus rajono ir miesto, iš Gdynės, Barčevo ir Vroclavo miestų (Lenkija) muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, aukštųjų mokyklų, kultūros centrų, parapijų. Įvyko penkiolika festivalio koncertų. Dešimt koncertų savo parapijų bažnyčiose, du jungtiniai koncertai (Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Sudervės Švč. Trejybės bažnyčiose, Vilniaus r.) , du didieji festivalio koncertai (Vilniaus r. Pagirių gimnazijos aktų salėje ir Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės SPC koncertų salėje) ir – baigiamasis koncertas (Vilniaus Šv. Kazimiero Bažnyčioje). Didžiuosius ir baigiamąjį festivalio koncertus puošė dalyvių iš kaimyninės Lenkijos pasirodymai : Gdynės Z. Noskovskio I ir II pakopų muzikos mokyklos vaikų choro „Cantemus“ (vadovė M. Plocka) virtuoziškai atliekamas jauno lenkų kompozitoriaus Piotr Jančak „Jubilate Deo“ pelnė visų klausytojų simpatijas, žavėjo nepaprastai nuoširdus, džiaugsmingas vaikų muzikavimas; daugiausia aplodismentų šiuose koncertuose sulaukė Vroclavo universiteto mišraus choro „Gaudium“ (dirigentė Vroclavo muzikos akademijos prof. M. Kierska-Witczak) profesionalus sakralinės muzikos kūrinių atlikimas.

2013 m. į III- ąjį Tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ kolektyvus įvedė Dievo Gailestingumo savaitė ( balandžio 2 – 7 d.). Tarsi nejučia susiformavo festivalio prologas. Būsimo festivalio dalyviai giedojo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišiose. Tai vaikų chorai – Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios „Šventojo Pranciškaus paukšteliai“, Juodšilių bažnyčios „Dangaus vaikai“. Muzikos mokyklų – Pagirių jaunių choras „Bijūnėlis“, B. Jonušo jaunučių choras, „Ąžuoliuko“ III m. m. choras. Mišrūs bendruomenių ir bažnytiniai chorai – „Pagirių dainoriai“, Vaidotų „Baladė“, Maišiagalos „Moderato“, Šv. Kazimiero „Ave Verum“ , Pal. Jurgio Matulaičio parapijos choras.

Tradiciškai festivalis prasidėjo Dievo Gailestingumo sekmadienį. Atidarymo koncertai vyko balandžio 7 – 8 d. savose ir kitų parapijų bažnyčiose ( 20 bažnyčių ). Pirmame festivalio etape dalyvavo virš 700 atlikėjų. Jungtiniuose ir baigiamuose festivalio koncertuose dalyvavo apie 600 dalyvių iš Vilniaus miesto ir rajono. Šių koncertų pavadinimuose aiškiai atsispindėjo festivalio esmė: „Iš širdies į širdį“- jungtinis koncertas Rudaminos „Ryto“ gimnazijos salėje , „Tu sujungi mus“ – jungtinis koncertas Nemenčinės kultūros centro salėje , „Gailestingume panardinti“- malda už Vilniaus miestą, sakralinės muzikos valanda Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje (prie atviro lango), „Dėkojame ir šlovinam Tave“- baigiamasis koncertas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, „Viltys Tavyje“- baigiamasis koncertas Vilniaus rotušės salėje.

Afiša

Baigiamuosiuose koncertuose giedojo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios mišrus choras „Langas“ ir vaikų choras „Šventojo Pranciškaus paukšteliai“, Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“, Juodkrantės L. Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Neringa“, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“, jaunuolių vokalinis ansamblis „Cantus fortis“, Pagirių muzikos mokyklos jaunių choras „Bijūnėlis“, solistės: tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas), Karolina Glinskaitė (sopranas), Jolanta Stumbrienė (sopranas), Natalija Sosnovskaitė ( sopranas), Živilė Survilaitė (vargonai), pianistė Nijolė Abarytė (Šveicarija). Skambėjo V.Miškinio „Ave Regina coelorum“, A. Gretchaninoff „Cantate Domino“, R. Manuel „Alleluia“, G. B. Pergolesi , J. S. Bacho, G. Tartini, L. Delibes, T. Albinoni, A. Stradella, G. Caccini, G. F. Hendelio, V. A. Mozarto, Dž. Verdi, A. Gala, S. Balkytės, B. Kahn, L. Abario, K. Vasiliauskaitės ir kitų kompozitorių kūriniai. Festivalį paįvairino ir praturtino, suteikė galimybę dalyviams ir žiūrovams arčiau susipažinti su Vilniaus krašto identitetu, kultūrų įvairovės visuma, Vilniaus krašto tautodailininkų paroda ir kulinarinio paveldo pristatymas Vilniaus Rotušėje. Po apdovanojimų, Čekoniškių verbų ir liaudies buities seklyčios moterys festivalio dalyvius vaišino žolelių arbata ir šio krašto tradiciniais valgiais.

Džiugu, kad organizuojant šį festivalį daug prisidėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kultūros ir švietimo skyriai, festivalio partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė. Esame dėkingi visiems rėmėjams.

2015 m. balandžio 12-19 d. vyks IV Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!”. Tikimės, kad mūsų širdys plaks vieningai, giesmės skambės nuolankiai ir maldingai. Darnūs akordai visus džiugins savo šviesa ir harmonija. Linkiu visiems festivalio dalyviams, organizatoriams, partneriams, rėmėjams dvasinės bendrystės, kantrybės darbuose ir neblėstančios kūrybinės ugnelės ruošiant festivalį Dievo garbei , bendro Gėrio vardan.

Festivalio meno vadovė Nijolė Čičinskienė

 

Dalyvių atsiliepimai apie 2015 m. balandžio 12-19 d. vykusį IV Tarptautinį sakralinės muzikos festivalį 

„Kristus karaliauja! Aleliuja!”

Man teko garbė ir santūrus dvasinis džiaugsmas dalyvauti koncerte tokioje vietoje, kuri bene geriausiai perteikia festivalio dvasią – ryšį su amžinybe, neblėstančia atmintimi ir tikėjimu Dievo globa. Tai – Tuskulėnų dvaras, menantis kunigaikščio Žygimanto Augusto laikus ir šalia saugantis amžinąją atmintį apie sovietmečiu nukankintus rezistentus. Dvaro rūmuose skambėję Vilniaus mokytojų namų liaudies muzikos ansamblio „Kankleliai“ ir Vilniaus Dainos mylėtojų klubo mišraus choro giesmės sustiprino mano tikėjimą žmogaus dvasios stiprybe ir Dievo buvimu šalia ir mumyse.

Festivalio šurmulys ir didingas giesmių skambesys baigiamuosiuose koncertuose Šv. Jonų ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčiose dar kartą man suteikė dvasinės vienybės, meilės savo artimui ir Dievo artumo jausmą. Paskutinieji jungtinio choro atliekamos giesmės akordai tarsi palaimino visus giedojusius, klausiusius ir visus įdėjusius bemiegį rūpestį, meilę ir širdį organizuojant šį mus visus vienijantį renginį.

Esu tikras, kad festivalis sustiprino tikėjimo ir meilės pagrindus visų jo dalyvių širdyse. Dar kartą labai dėkoju už gražų ir dvasingą festivalį ir džiaugiuosi galėjęs būti jo dalimi.  Pagarbiai – Darius Žalalis, Vilniaus Dainos mylėtojų klubo mišraus choro choristas.

 

Jautėsi, kad visos chorų atliktos giesmės yra išgyventos, jos sklido iš širdies gelmių, įkvėptos dvasioje. Norėtųsi, kad jaunimas ir įvairaus amžiaus atlikėjai ir toliau švytinčiais veidais puoselėtų giedojimą, praktikuotų jį savo miestuose ir ypač kaimuose. Mūsų tauta liks dvasinga, kol skambės giesmės mūsų mylimam, gailestingam ir laukiančiam Tėvui danguje ir žemėje.

Grigiškių kantoriai.

 

Ansamblis ,,Neringa” grįžo iš IV-ojo Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“

Balandžio 12-19 d. Vilniaus rajone vyko IV-asis Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“. Šią šventę organizuoja Vilniaus rajono savivaldybė. Šiemet festivalyje jau trečią kartą teko garbė dalyvauti ir Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui ,,Neringa“ (vad. R. Rušinskienė, koncertmeisteris A. Macevičius).

Pirmajame festivalio etape renginiai vyko vietiniuose parapijų maldos namuose, todėl saulėtą Atvelykio rytą šventiniai festivalio muzikos garsai sklido ir Juodkrantės bažnyčioje.

Visą savaitę skambėjęs įvairiose Lietuvos sakraliose erdvėse, festivalis ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“ persikėlė į Vilniaus rajoną ir miestą. Čia dalyvauti Šv. Mišiose ir pristatyti savo koncertinę programą vyko ir ansamblis ,,Neringa“. Ansamblio atliekamos Viešpatį šlovinančios giesmės skambėjo jaukioje Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje, didingoje Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, spindinčioje Aušros vartų koplyčioje, Vilniaus r. Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“ Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio dainininkėms paliko neišdildomą įspūdį. Giedoti kartu su žymiausiais Lietuvos ir Latvijos chorais, vokaliniais ansambliais, liaudies giesmininkais ir solistais, klausytis nekasdieniškų žodžių, išgirsti didingų Aukščiausiajam skirtų giesmių, kurti taurią pajautą širdyse – tai duota ne kasdien.

Ansamblio vadovė R.Rušinskienė ir saviveiklininkės nuoširdžiai dėkoja festivalio meno vadovei – Pagirių muzikos mokyklos solinio dainavimo ir choro mokytojai Nijolei Čičinskienei, festivalio organizatoriams už šiltą priėmimą ir už galimybę kartu su puikiais kolektyvais giedoti Viešpaties garbei iškilniose šventovėse susirinkusiems tikintiesiems. ,,Neringa“ dėkoja koncertmeisteriui A. Macevičiui už pagalbą rengiant festivalio programą.

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“ – nuostabi, prasminga dvasinės bendrystės ir sielos šventė visiems – dalyviams ir lankytojams: bažnyčių skliautais nuskambėjusi švenčiausia muzika pakylėjo visų susirinkusiųjų širdis aukštyn – meilės ir dvasingumo, dieviškos šviesos link.

Liudviko Rėzos kultūros centro informacija – 2015 m. balandžio 22 d.

 

Džiaugiuosi galėjęs dalyvauti šiame giesmių darnaus skambėjimo, dalyvių bendro susikaupimo ir klausytojų džiaugsmingų plojimų kaleidoskope.

 

Dėkojame mūsų festivalio organizatoriams ir jų rėmėjams už tokį stiprų, vieningą kūrybingą darbą. Kasdienės duonos ir gailestingumo jiems te nestinga.