Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Pagirių meno mokyklos solinio dainavimo mokytojo metodininko Arūno
Pikšrio mokinys. Mokosi groti fortepijonu. Domisi sakraline muzika,
dainuoja mokyklos ir bažnytiniame choruose. Muzika – didžiausias Jorio
pomėgis, kuriam skiria didelę savo laisvalaikio dalį. Svajonė – išmokti
groti vargonais.