Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Karina gimusi 2013 metais birželio 28 dieną. Dainuoti pradėjo nuo 5 metų.  Nuo 6 metų
pradėjo lankyti Pagirių meno mokyklą, solinį dainavimą pas mokytoją Arūną Pikšrį.
Nekartą yra dalyvavusi tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuose.