Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Sopranas Kristina Petrauskas gimė 1985 m. Detroite (JAV). Studijavo
instrumentinės muzikos pedagogikos (obojus) ir dainavimo specialybes Rytų
Mičigano universitete. Aktyviai dalyvavo Detroito lietuvių bendruomenės
veikloje. Vėliau tęsė studijas Lietuvoje. 2017 m. solistė Įgijo operinio
dainavimo magistro specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof.
Astos Krikščiūnaitės dainavimo klasėje). Tais pačiais metais, Kristina debiutavo
G. Pučinio operoje „Suor Angelica“ pagrindiniame Sesers Andželikos
vaidmenyje LMTA operos studijos pastatyme. Dainininkės repertuare yra šie
vaidmenys: Monica (G.C. Menotti „Mediumas“), Marcellina (W.A. Mozart
„Figaro vedybos“), I sorella cercatrice, Suor Angelica (G. Puccini „Sesuo
Andželika“). 2014, 2016 ir 2017 m. dalyvavo Vincės Jonuškaitės-Zaunienės
dainininkių konkurse (LMTA, Vilnius). III-iame Tarptautiniame jaunimo
muzikos festivalyje-konkurse “Su muzika per Europą“ Lietuva-Italija 2014 tapo
II vietos laureatė. Kristina dažnai atlieka ir kamerinę muziką. 2018 m. solistė
buvo pakviesta surengti koncertinį turą Amerikoje ir Kanadoje kartu su prof.
Asta Krikščiūnaite ir doc. Audronė Kisieliūte. Atlikėjos koncertavo Toronte
(Kanada), Čikagoje (JAV) ir Detroite (JAV). Koncertai buvo skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Solistė yra dainavusi su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies
instrumentų orkestru, Čiurlionio kvartetu bei Lietuvos valstybiniu pūčiamųjų
instrumentų orkestru „Trimitas“. Kristina bendradarbiauja su lietuvių dirigentais
Martynu Staškumi, Vytautu Lukočiumi, Dainium Pavilioniu. Kristina dalyvauja
įvairiuose meistriškumo kursuose. Ji dirbo su tokiais garsiais režisieriais ir
dainininkais kaip Lars Franke, Karina Novikova, Nerijus Petrokas, Violeta
Urmana, Tamara Novicenko, Michele Crider ir kt. 2016- 2018 m. Kristina
dalyvavo Birštono vasaros menų akademijoje. 2018 metais dalyvavo Kintai
Arts „Operos inkubatorius“ kursuose. 2016 m. dalyvavo intensyviuose prancūzų
operos kursuose Suomijoje.