Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Linksma, draugiška ir muzikali 10 metų vilnietė.
Mokosi Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje solinio ir
ansamblinio dainavimo metodinės grupės 4 klasėje. Nuo
septynerių metų Liepą dainuoti moko mokytoja Jolanta
Stumbrienė.
Liepa nuolat dalyvauja koncertuose muzikos mokykloje ir už
jos ribų, yra tapusi respublikinių ir tarptautinių konkursų
laureate:

2021 m. Tarptautiniame konkurse „Number One“ Latvija II-
osios vietos laureatė.

2021 m. Tarptautiniame konkurse „International Music
Astana“ Kazachstanas, II-osios vietos laureatė.
2021 m. Tarptautiniame konkurse „American Edition“
Jungtinės Amerikos Valstijos II – osios vietos laureatė.
2022 m. Tarptautiniame konkurse „Astana Stars“ Austrija –
Kazachstanas pelnė Gran Prix.
2023 m. VI Respublikiniame Lietuvių liaudies dainos
konkurse „Vai, žydėk, žydėk“ užėmė I-ą vietą.