Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio dainavimo specializacijos mokytojo eksperto
Rolando Aiduko mokinys. Daugelio šalies ir tarptautinių konkursų laureatas. 2022 m. tapo XXII
tarptautinio muzikos festivalio-konkurso „Muzika be sienų“ II vietos laureatu, XIV Lietuvos jaunųjų
dainininkų festivalio-konkurso „Dainų namai“ I vietos laureatu, 2023 m. tapo II tarptautinio
konkurso „Europos muzika“ I vietos laureatu. Nuolat dalyvauja koncertuose kaip dainininkas ir kaip
pianistas, kuria muziką.