Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Marius Balsys 2013-2017 metais mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje ( mokytojos-ekspertės Rūtos Kociūtės-Agafonovienės dainavimo klasėje).

Nuo 2017 metų studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ( profesoriaus Deivido Staponkaus dainavimo klasėje ).

Solistas dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose, yra respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatas.