Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Nuo 2017 m Nidos Marijos krikščionių pagalbos parapijiniam chorui vadovauja Rita
Rušinskienė. Jam suteiktas „Jūrasmiltės“ vardas. 2018 m. kolektyvas vyko į piligriminę kelionę po
Izraelį ir giedojo Nazareto, Betliejaus, Jeruzalės šventovėse. 2019 m. kolektyvas „Jūrasmiltė“
dalyvavo VI Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!”, kuris
vyko Vilniaus miesto bei rajono šventovėse. 2022 m. choras giedojo festivalyje „Laudate
Dominum“ Neringos miesto bažnyčiose. Tais pačiais metais gruodžio mėn. choras dalyvavo
Kalėdinių giesmių festivalyje, Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčioje.

Kiekvieną sekmadienį „Jūrasmiltė“ gieda Nidos Marijos krikščionių pagalbos katalikų

bažnyčioje Šv. mišiose. Kolektyvui vargonuoja Aidas Macevičius.
Vadovė Rita Rušinskienė