Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Nuo 2018 m. Rita Rušinskienė vadovauja Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios moterų chorui „Jūrasmiltė“.

2018 m. šis kolektyvas buvo išvykęs į piligriminę kelionę po Šventąją Žemę – Izraelį ir giedojo Betliejaus, Nazareto bei Jeruzalės šventovėse.

2019 m. tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!” choras „Jūrasmiltė“ dalyvauja kartu su Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokaliniu ansambliu ,,Neringa”.

Koncertmeisterė Žydronė Malinauskaitė.