Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Karolina keletą metų Pagirių meno mokykloje mokėsi fortepijono specialybės, tačiau vėliau suprato, jog dainavimas jai labiau patinka, todėl perėjo į dainavimo specialybę. Šiuo metu mokosi 7-oje klasėje. Jos dainavimo mokytoja Judita Ušinskaitė, koncertmeisterė Diana Encienė.