Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Marija lanko Pagirių meno mokyklą jau 4 metus. Jai labai patinka dainuoti. Be dainavimo, ji dar lanko orkestrą, kuriame groja mažuoju būgnu, chorą ir solfedžio bei groja fortepijonu. Be muzikos Marija negali gyventi, muzika – jos dalis. Mergaitės dainavimo mokytoja Judita Ušinskaitė, koncertmeisterė Diana Encienė.