Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Saulei nuo mažens patiko dainuoti ir skambinti pianinu. Būdama 8 metų ji įstojo į Pagirių meno mokyklą mokytis dainavimo pas mokytoją Juditą Angelę Ušinskaitę. Šiais mokslo metais greta dainavimo pasirinko dar ir fortepijono specialybę (mokytoja Diana Encienė).

Saulė labai džiaugiasi, kad mokosi Pagirių meno mokykloje.