Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

V TARPTAUTINIS SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS „KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“

 

 

 


Muzika gali gerbti žmogaus žodį arba suteikti melodiją Dievo žodžiui…

 

„Muzika gali gerbti žmogaus žodį arba suteikti melodiją Dievo žodžiui, gali skambėti be žodžių, būti širdies balsu, sužadinti mumyse grožio idealą, palaikyti tobulą, žmonių troškimais nesutrigdytą harmoniją bei svajonę apie visuotinę bendrystę“. Šv. popiežius Jonas Paulius II. (Iš sveikinimo festivalio dalyviams ir organizatoriams, festivalio globėjos Vilniaus r. savivaldybės merės Marijos Rekst).
 
Jau  penktą kartą Vilniaus rajone ir mieste skambėjo Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“, kuriame dalyvavo vaikų, jaunimo, mišrūs, vyrų, moterų chorai, vokaliniai ansambliai, solistai, liaudies muzikos ir instrumentiniai kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ispanijos.
Festivalio prologe, iškarto po Velykų, dalyviai giedojo Šv. Mišiose Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje, Gailestingumo savaitėje. Festivalio atidarymo renginiai, tradiciškai, vyko Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 23 d. Kolektyvai giedojo savo parapijų ir kitose bažnyčiose šv. Mišiose, meldė taikos kiekvienoje širdyje, šeimoje ir pasaulyje (20 parapijų). Visose bažnyčiose po Šv. Mišių vyko festivalio dalyvių koncertai. Iškilmingas festivalio atidarymas, įvyko Vilniaus r. Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje, kurioje 2010 m. prasidėjo pirmasis festivalis. Čia gausiai susirinko parapijiečiai į dvejas Šv. Mišias (lietuvių ir lenkų kalbomis), kuriose giedojo didžiulis būrys choristų, solistų, ansamblių, grojo pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras iš Pagirių muzikos mokyklos, Pagirių ir Vaidotų bendruomenių. Klebonas Jurgis Vitkovski visus pasveikino, paskelbė festivalio atidarymą ir džiaugėsi, kad idėja jį organizuori gimė būtent šioje parapijoje, Dievo Gailestingumo sekmadienį. Parapijiečiai nuoširdžiai pasveikino kleboną su Jurginėmis, įteikė jam gėlių.  Klebonas po Šv.Mišių, jaunuosius atlikėjus pakvietė pasivaišinti.
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje iškilmingame atidarymo koncerte į bendrą garbinimo ir šlovinimo giesmių pynę, vienas po kito jungėsi trys šaunūs kolektyvai. Giedotojų ir žiūrovų širdys susijungė į vientisą „Aleliuja!“. Be ribų, laiko, sienų kilo aukštyn į bendrą šlovinimo giesmę kartu su  angelais ir šventaisiais. Tai neišdildomas ir žodžiais nenusakomas jausmas.Vien dėl šio koncerto vertėjo organizuoti festivalį. Nuoširdžiausius padėkos žodžius ir susižavėjimą, koncerto dalyviams išreiškė festivalio globėja Vilniaus r. savivaldybės merė Marija Rekst, įteikdama padėkas bei dosnias organizatorių dovanas mišriam kameriniam chorui iš Ispanijos (Bembibre, Leono) CAPILA DE LA DIVINA COMEDIA ir vadovui Jose Ramon Mansilla Alvarez, Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios jaunimo mišriam chorui SONG DEO ir vadovei Vitai Rusteikienei, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios mišriam chorui LANGAS ir vadovei Ritai Kraucevičiūtei bei festivalio meno vadovei Nijolei Čičinskienei. Po koncerto p. Marija Rekst maloniai bendravo su dalyviais. 
Balandžio 24-28 d. festivalio jungtiniuose koncertuose (6 koncertai) bendryste Viešpaties artumoje džiaugėsi Vilniaus rajono ir miesto atlikėjai.
Pirmadienio vakarą, Vilniaus r. Juodšilių Šv.Uršulės Leduchovskos gimnazijos erdvioje salėje dalyvavo Pagirių muzikos mokyklos solistai, vokaliniai ansambliai, jaunučių ir jaunių chorai,  jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras, Rudaminos meno mokyklos jaunių choras, Pagirių bendruomenės mišrus choras „Pagirių dainoriai“, Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“, Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“.
Antradienio vakarą Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje, sakralinės muzikos gerbėjai galėjo išgirsti  W. A. Mozarto, G. F. Händelio,  A. Vivaldi, F. Durante,  G. B. Pergolesi, J. S. Bacho, A. Martinaičio, A. L. Webberio, C. Francko, V. Bellini ir kitų kompozitorių  kūrinius atliekamus Natalijos Sosnovskaitės (sopranas), Svetlanos Venskaitytės (mecosopranas), Elzitos Girčytės (sopranas),Gabrielės Kiršaitės (mecosopranas), Monikos Kučinskos (sopranas),  Eglės Šlimaitės (sopranas) ir Justinos Kazėnaitės (sopranas), Dianos Encienės (vargonai), Mildos Atminaitės (vargonai), Žanos Bugai (smuikas).
Trečiadienio popietę džiaugsmingos vaikų šlovinimo giesmės aidėjo Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios skliautuose.
Prieš koncertą dalyvius pasveikino br. kunigas Arūnas Peškaitis OFM.
Nuo pat pirmų koncerto garsų žiūrovų dėmesį patraukė ypatingas vaikų susikaupimas, vidinė harmonija ir balsų darna, kūrybingi dirigentų sprendimai kūrinių interpretacijoje, atlikimo nuoširdumas, sakralumas. Koncerte dalyvavo: šių metų festivalio pagrindinio partnerio  Vilniaus Bernardinų giedojimo mokyklos chorai jaunučių – SERAFIMAI, jaunimo –ŠV. PRANCIŠKAUS PAUKŠTELIAI. Vilniaus šv. Juozapo mokyklos jaunučių choras, muzikos mokyklos „Lyra“  jaunių choras CANTUS GRACILIS, Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos saksofonininkų kvintetas. Užburiantys garsai, degančios meile ir tikėjimu vaikų akys, uždegė žiūrovų širdis, kėlė link Dievo.
Dėkojame UAB „Mėtai“ už ekologiškas vaišes vaikams po koncerto.
Ketvirtadienį, Vilniaus šv. Dvasios bažnyčioje Gailestingumo 15.00 valandos šv. Mišiose  ir koncerte po jų giedojo Šalčininkų r. Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios jaunimo choras MARIJOS VAIKAI ir lenkų invalidų asociacijos Litpolinva vokalinė grupė (vadovas Veslav Dudzinski). Nuoširdžiausiai dėkojame Vilniaus r. savivaldybės Merei, už dėmesį šiam renginiui, jo dalyviams, o bažnyčios klebonui už šiltą priėmimą.
Tos pačios dienos vakarą, į Vilniaus šv. Mykalojaus bažnyčią, į vakarines šv. Mišias ir į koncertą po jų, susirinko tradicinių lietuvių laudies giesmių mylėtojai. Šv. Mišiose ir koncerte  giedojo ir grojo Vilniaus mokytojų namų liaudies muzikos ansamblis KANKLELIAI (vadovė Daiva Čičinskienė) ir Vilkpėdės BSPC kanklių ansamblis KAMANĖS, solistė Jolanta Žibienėienė (vadovė Rasa Mockūnienė). „Ramybė, jaukumas, gerumas pripildė visų širdis, buvome pakylėti, kupini šviesos“- pasakoja koncerto klausytoja p. Vanda.
Penktadienį, į sakralinės muzikos vakarą Pagirių muzikos mokyklos salėje susirinko jaunieji solistai iš Vilniaus Broniaus Jonušo ir Vilniaus r. Nemenčinės bei Pagirių muzikos mokyklų. Bendra malda prasidėjęs koncertas suvienijo visų širdis, pripildė džiaugsmu ir dėkingumu Dievui, savo artimui. Skambūs solistų balsai, vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“, vokaliniai duetai keitė vieni kitus, jiems gražaiai talkino koncertmeisteriai, kanklių ansamblis, smuiku mokytoja Alvytė Turčinskaitė.  Skambėjo A. Vivaldi, L.Delibes, C.Frack, A. Klovos, C.Sen-Sano ir kitų kompozitorių kūriniai. Solistų mokytojos, ilgametės kolegės ir partnerės Vidija Bublevičienė, Natalija Sosnovskaitė, Judita Ušinskaitė ir Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteriai, mokytojai, vaikų tėvai, žiūrovai džiaugėsi bendryste Viešpaties artumoje, pasidalinta meile. Mokyklos direktorė Aleksandra Žuk Butkuvienė įteikė dalyviams ir jų pedagogams Vilniaus r. savivaldybės merės padėkas, organizatorių dovanas, pakvietė visus prie gausaus vaišių stalo, kurį paruošė rėmėja, individualios įmonės savininkė Galina Račko. Dėkojame!
Šeštadienio vakarą, didžiuoju koncertu „Iš širdies į širdį“, Vilniaus r. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro salėje prasidėjo baigiamieji festivalio renginiai (4 koncertai).
Taip sutapo, kad tą dieną bažnyčia minėjo šv. Kotryną Sienietę, Europos globėją, nenuilstančią XIV a. susipriešinusios visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoją. Giedodami meldėme jos užtarimo ir iš visos širdies linkėjome vieni kitiems ir visai šių dienų Europai, susitaikinimo, Dievo meilės ir artumos. Koncerte savo paruoštą sakralinės muzikos programą atliko Rygos muzikos mokyklos-internato mergaičių choras „Laine“ (vadovė Ilona Prenass, Latvija), kamerinis choras iš Talino „Eleegia“ (vadovė Svetlana Zaugarova, Estija), Varėnos KC mišrus choras „Varpilė“ (vadovė Ramona Elena velžienė), Juodkrantės Liudviko Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ (vadovė Rita Rušinskienė), Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovė Judita Taučaitė), Vilniaus muzikos mokyklos jaunių choras „Cantus gracilis“ (vadovas Rolandas Aidukas), Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos vaikų choras ir merginų vokalinis ansamblis (vadovas Ramūnas Juknevičius), Nemenčinės Gedimino gimnazijos merginų choras „Lyra“ (vadovė Miglė Matuliauskaitė), grojo Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras (vadovas Valdas Stanaitis, styginių grupės vadovė Alvytė Turčinskaitė). Solistas Adam Nacevič (tenoras, J. Tallat kelpšos konservatorija, Liutauro Navicko dainavimo kl.). Koncero kulminacija- privalomi bendri kūriniai, atliekami jungtinio dalyvių choro, solisto ir jugtinio orkestro (dirigentai Rolandas Aidukas ir Ramūnas Juknevičius) sujungė visus. Visi su didžiu įkvėpimu giedojome J. Botor „Misericordias Domini“ ir festivalio himną L. Abario „Kristui Karaliui“ „Su meile ugninga kilniųjų širdžių, su spindinčiu veidu narsių karžygių, užtraukime giesmę, teskamba laisva, tegirdi jos aidą visa Lietuva…(Europa!)“
Šio  koncerto metu ypatingai jautėme stygių vieno žmogaus, tai mūsų visų gerbiamo ir mylimo, buvusio Vilniaus r. savivaldybės vicemero dr. Gabriel Jan Mincevič. Tikiu- jis iš aukštybių džiaugėsi ir užtarė savo malda.
Po koncerto dalyvius pasveikino ir rajono savivaldybės merės padėkas bei organizatorių dovanas įteikė, Vilniaus r. savivaldybės vicemeras Robertas Komorovski. Organizatoriai koncerto dalyvius maloniai pakvietė bendrai nuotraukai ir pabendrauti  prie vaišių stalo.
Sekmadienį, balandžio 30 d.(pasaulinę Gyvybės dieną) trijuose baigiamuose padėkos koncertuose „Gailestingume panardinti:
Vilniaus Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčioje, Šv. Mišiose ir koncerte po jų, su džiaugsmu ir giliu dėkingumu šlovino Aukščiausiąjį už Gyvybės ir Prisikėlimo slėpinį bei giedojimo dovaną – moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ (vadovė Rita Rušinskienė), solistės Natalija Sosnovskaitė (sopranas), Svetlana Venskaitytė (mecosopranas), Elzita Girčytė (sopranas);
Padėkos koncerte -Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje , žavėjo klausytojus balsų ir sielos tyrumu bei darnumu vokalinis duetas Elzita Girčytė (sopranas, LMTA doc. A. Stasiūnaitės dainavimo kl.) ir Gabrielė Kiršaitė (mecosopranas, LMTA prof. Sigutės Stonytės dainavimo kl.), subtiliu muzikavimu Rygos muzikos mokyklos-internato mergaičių choras „Laine“ (vadovė Ilona Prenass, Latvija), stebino savo meistriškumu Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vadovė Genovaiė Kumpienė), meile Dievui ir Tėvynei dalinosi Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (vadovas Arūnas Pikšrys), nuolankiomis ortodoksų šlovinimo giesmėmis Prisikėlusiajam džiugino kamerinis choras iš Talino „Eleegia“ (vadovė Svetlana Zaugarova, Estija).
V tarptautinio sakralinės smuzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ paskutiniai akordai nuskambėjo šviesia lietuvių liaudies giesme Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.  Šv. Mišiose ir tradicinių liaudies giesmių koncerte giedojo Vilniaus Mokytojų namų laudies muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vadovė Daiva Bernodeta Čičinskienė) ir  Arkikatedros liaudies giesmių ansamblis (vadovė Janina Bukantaitė). Nuoširdžiai dėkojame kolektyvams puoselėjantiems senovinę liaudišką giesmę ir atveriantiems šios muzikos lobius pačiai auditorijai, ateinančioms kartoms.
Kiekvieno koncerto įžanginiame žodyje ir po koncertų, sveikinau visus ir dėkojau, bet dar kartą noriu pasidžiaugti vienas už kitą gražesniais festivalio koncertais, visų dalyvių solidarumu, susikaupimu ir nuoširdžiu giedojimu Viešpaties artumoje.
Kokia didžiulė laimė, turėti tokį Tėvą, kuris per savo Sūnų lieja mums savo beribę Meilę! Jos spinduliuose maudėmės ir Ja dalinomės viso festivalio metu, išsinešėme į šeimas, į darbo kolektyvus, bendruomenes…
Mieli festivalio dalyviai, kolektyvų vadovai, solistų pedagogai, koncertmeisteriai, organizatoriai, partneriai, rėmėjai, bažnyčių klebonai, kultūros centrų, mokyklų vadovai-visi prisidėjusieji prie festivalio kūrimo ir įgyvendinimo savo darbu, geru žodžiu, malda-nuoširdžiausiai dėkoju kiekvienam už Jūsų širdies dalelę ir bendrystės džiaugsmą. Noriu kiekvieną šiltai, broliškai apkabinti.
Ypatingas dėkingumas Vilniaus rajono savivaldybei ir merei gerbiamai p. Marijai Rekst, už ilgametę, ištikimą festivalio globą, visų dalyvių darbo įvertinimą, festivalio idėjos palaikymą ir rėmimą, už prasmingus ir šiltus sveikinimo žodžius:
 „Sakralinėje muzikoje telpa ne tik meninis grožis, bet ir dvasios malda, tenuvilnija giesmės į visų žmonių širdis, sušildo jas gėriu, pripildo tikėjimu ir troškimu būti ir jausti Dievą šalia.“ (Iš festivalio globėjos Vilniaus r. savivaldybės merės Marijos Rekst sveikinimo festivalio dalyviams ir organizatoriams).
 
Ši graži šventė, kurią visi drauge sukūrėme, nuskambėjo, nuvilnijo ir dar ilgai skambės.Tegieda Jūsų širdys! Kristus karaliauja! Aleliuja!
Festivalio iniciatorė ir meno vadovė Nijolė Čičinskienė
  
*      *      *

Baigiamieji festivalio renginiai  „Viltys Tavyje

 Balandžio 30 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje koncerto

 PROGRAMA

 

 

1. Velykinė giesmė „Pradžiukite, chorai“

2. Lietuvių liaudies giesmė „Žinom širdį tokią“

3. J. Naujalis „Sveika, Marija, dangaus lelija“

4. Lietuvių liaudies giesmė  „Pasakyk man, geras pone“

5. Lietuvių liaudies giesmė  „Geriausias Jėzau“

6. B. Andriuška „Linksminkis, žeme“

Gieda Vilniaus Mokytojų namų liaudies muzikos ansamblis „Kankleliai”. Vadovė

Daiva Bernadeta Čičinskienė.

 

7. Lietuvių liaudies giesmės: „Aušros žvaigždė užtekėjo“

8. „Marija, gražiausia Mergele“

9. „Ateik, Dvasia Šventoji“

10. „Sveika, žvaigždė ankstyvoji“

11. „O Dieve, šlovė Tau per amžius“

12. Kristus Atpirkėjas

Gieda Vilniaus Arkikatedros liaudies giesmių ansamblis. Vadovė Janina Bukantaitė.

 

13. J. Židanavičius „O, Marija Motinėle“

14. V. Navickienė, aranž. R.Mockūnienė „Laimink, o Marija“.

15. J. Svider. Ave Maria.

16. A. Klova „O, Švenčaiusioji“

Atlieka Vilniaus Vilkpėdės BSPC kanklių ansamblis „Kamanės“, gieda solistė Jolanta Žibienė (vad. Rasa Mockūnienė),

 

Padėkos koncertai „Gailestingume panardinti”

Balandžio 30 d. 14.00 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerto

 

PROGRAMA

 

 1. H. J. Botor. Misericordias Domini. Gieda jungtinis koncerto dalyvių choras. Solistas Adam Nacevič (tenoras). Diriguoja Arūnas Pikšrys. Diana Encienė (vargonai).

2. L. Abaris. Kristui Karaliui. Gieda jungtinis koncerto dalyvių choras. Diriguoja Genovaitė Kumpienė. Diana Encienė (vargonai).

3. A. L.Webber. Pie Jesu

4. C. Franck. Panis Angelicus

5. V. Bellini. Angiol di Pace. Gieda LMTA Dainavimo katedros studenčių duetas Elzita Girčytė (sopranas, doc. Aušros Stasiūnaitės  klasė) ir Gabrielė Kiršaitė (mecosopranas, prof. Sigutės Stonytės klasė). Milda Atminaitė (vargonai, LMTA, prof. Virginijos Survilaitės vargonų klasė, ), Žana Bugai (smuikas).

 6. G. Gilpin. Confitemini Domino

7. Z. U. Marhilevič. Iedomājies

8. Z. Liepiņš. Svēti debesīs šo zemi. Gieda Rygos muzikos mokyklos-internato mergaičių choras „Laine“ (Latvija). Vadovė Ilona Prenass, koncertmeisterė Lilija Kagane.

9. V. A. Mozart. Ave Maria

10.  B. Chilcott. A Little Jazz Mass -Gloria

11.  E. Ešenvalds. O Salutaris Hostia

12.  B. Chilcott. A Little Jazz Mass-Agnus Dei. Gieda Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“. Vadovė Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Milena Uscilienė.

13. L. Abaris. Magnificat

14. L. Kerubini. Veni Jesu

15.  J.  Arkadel. Ave Maria

16. N. Kedrovo. Tėve mūsų

17. P. Butkus. Aras

18. M.Treščenkinas. Paimk mane šiltai už rankos

19. J.  Naujalis. O regem coeli

20.  J.  Strolia. Parveski, Viešpatie. Gieda Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“. Vadovas Arūnas Pikšrys, koncertmeisterė Diana Encienė.

21. Graikiška giesmė-Bogorodice Dėvo, raduisia (Dievo Motina, Mergele, džiūgauki)

22.  M. Ippolitov-Ivanov. Blagoslovi dušė moja, Gospoda

23.  S. Trubačiov.  Svetilen na vedėnie vo Chram Bogorodicy

24. Flegmenko. Blagoslovi dušė moja, Gospoda

25.  M. Malėvič. Angel vopijaše

26. Dostoino ėst. Bizantiška XV a. giesmė

27.  M. Rečkūnov. Jedinorodnyj syne

28. D. Bortianskij. Šlovinkite Viešpatį iš dangaus

29.  M. Malėvič. Glavnyj prazdnik

30. Iškilminga Velykų giesmė

Gieda kamerinis choras „Eleegia“. Vadovė Svetlana Zaugarova (Talinas, Estija).

 

 Balandžio 29 d. 18.00 val. Vilniaus r. Nemenčinės DK centro salėje

 Didysis festivalio koncertas „Iš širdies į širdį“

 PROGRAMA

 

 1. Greg Gilpin. Confitemini Domino
 2. Zig Uldis Marhilevičs. Iedomājies
 3. Zigmārs Liepiņš. Svēti debesīs šo zemi.

Gieda Rygos muzikos mokyklos-internato mergaičių choras „Laine“ (Latvija). Vadovė Ilona Prenass, koncertmeisterė Lilija Kagane.

 

 1. John Rutter. „Look at the world“ (Pažvelk į žemę)
 2. Diržiūtė. Aranžavo Gediminas Purlys „O Marija, Dievo Motina meili“

Gieda Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos vaikų choras. Vadovas Ramūnas Juknevičius, koncertmeisterė Judita Ūksaitė.

 

 1. Juozas Lygutas „Šventas“.
 2. Martin Carbow „Lift Your Head UP High“ (Pakelkit savo galvas aukštai).

Gieda Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos merginų vokalinis ansamblis. Vadovas Ramūnas Juknevičius, koncertmeisterė Judita Ūksaitė.

 

 1. Piotr Janczak.  De profundis clamavi
 2. Jay Althouse . Cantate Domino

Gieda Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos merginų choras „Lyra“. Vadovė Miglė Matuliauskaitė, koncertmeisterė Judita Ūksaitė.

 

 1. Giulio Caccini. Ave Maria.
 2. Vaclovas Augustinas. Cantate patriae canticum novum (Tėvynei giedu naują giesmę).

Gieda Vilniaus „Lyros“ muzikos mokyklos jaunių choras „Cantus gracilis“. Solistė Sofija Jonaitytė (sopranas). Vadovas Rolandas Aidukas, koncertmeisterė  Živilė Survilaitė.

 

 1. Mary Lynn Lightfoot. Dona Nobis Pacem

Gieda Juodkrantės Liudviko Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“. Vadovė  Rita Rušinskienė.

 

 1. Hans Nyberg.  Ave Maria.

Gieda Juodkrantės Liudviko Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“. Vadovė  Rita Rušinskienė, koncertmeisterė Žydronė Malinauskaitė ir Varėnos KC mišrus choras „Varpilė“.

 

 1. Ram. Aarono palaiminimas
 2. Aleksadr Grečaninov. Cantate domino

Gieda Varėnos KC mišrus choras „Varpilė“. Vadovė Ramona Elena Velžienė, koncertm. Laima Petruškevičienė.

 

 1. Než. autorius, harmonizavo Gediminas Purlys „Pajust kelyje Tavo žvilgsnį“
 2. J. Fabre. Ave Maria

Gieda Lietuvos Mokslų akademijos mišrus choras. Vadovė Judita Taučaitė, koncertmeisterė Karolina Sinkevičiūtė.

 

 1. Graikiška giesmė-Bogorodice Devo, radujsia (Dievo Motina Mergele, Džiūgauki).
 1. М. Ippolitov-Ivanov. Blagoslovi duše moja, Gospoda
 2. 20. С. Тrubačov. Svetilen na vvedenije vo Chram Bogorodici
 3. Flegmenko. Blagoslavi duše moja, Gospoda
 4. Мich. Мalevič. Аngel vopijaše.

Gieda kamerinis choras „Eleegia“. Vadovė Svetlana Zaugarova, Talinas, Estija.

 

 1.   Japonų choralas. Avys ramiai miega.
 2. W. H. Monk. Sek paskui mane.

Groja Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos  pučiamųjų instrumentų orkestras. Vadovas Valdas Stanaitis.

 

 1. Henrik Jan Botor. Misericordias Domini.

Atlieka Jungtinis dalyvių choras ir Pagirių muzikos mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras. Vadovas Valdas Stanaitis, koncertmeisterė Alvytė Turčinskaitė. Solistas Adam Nacevič (tenoras, L.Navicko dainavimo kl.). Diriguoja Rolandas Aidukas.

 

 1. Leonidas Abaris. Kristui Karaliui.

Atlieka Jungtinis dalyvių choras ir Pagirių muzikos mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras. Vadovas Valdas Stanaitis, koncertmeisterė Alvytė Turčinskaitė. Diriguoja Ramūnas Juknevičius.

 

 

 Jungtiniai festivalio renginiai „Bendrystės džiaugsmas Tavo artumoje 

 

Balandžio 28 d. 17.00 val. Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos salėje 

Sakralinės muzikos vakaras

 

PROGRAMA

 

 1. Antonio Vivaldi „Gloria“- Laudamus Te. Gieda Pagirių muzikos mokyklos vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“. Vadovė Nijolė Čičinskienė.  Koncertmeisteris Kšištof Markevič.

 

2. Antonio Vivaldi „Gloria“- Domine Deus, Agnus Dei. Gieda Adomas Kristupas Venskaitis. Mokyt. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič.

 

3. Camille Saint-Saens ,,Ave Maria“.Gieda Emilija Ranonytė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Groja kanklių ansamblis. Vadovė Rasa Mockūnienė.

 

4. Algirdas Klova „O, Švenčiausioji“ Gieda Saulė Bučelytė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Groja kanklių ansamblis. Vadovė Rasa Mockūnienė.

 

5. Johan Friedrich Burgmuller. Aranž. H. Šečkuvienė  „Ave Maria“. Gieda Viktorija  Vaitkunskaitė ir Lėja Juozapavičiūtė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Koncertmeisteris Kšištof Markevič.

 

6. Cesare Franck  „Panis Angelicus“. Gieda Agnietė Vyskupaitytė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič, Alvytė Turčinskaitė (smuikas).

 

7. Leonidas Abaris  „Šventasis Lietuvos“. Gieda vokalinis kvartetas.Vadovė Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič.

 

8. Leo Delibes „Messe breve“ – O Saliutaris Hostija. Gieda Estela Marcinkevičiūtė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Koncertmeisteris Kšištof Markevič. Alvytė Turčinskaitė (smuikas).

 

9. R. Martinkėnas. Angelų giesmė. Gieda Vilniaus B. Jonušo mokyklos solistė Jekaterina Baglajeva. Mokytoja Vidija Bublevičienė, koncertmeisterė Danga Kraujalienė. Vilniaus B. Jonušo mokykla.

 

10. Franz Schubert  „Ave Maria“. Gieda Agata Razgūnaitė. Mokytoja Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

11. Leonidas Abaris „Rytmečio malda“.  Gieda Joana Vasiukevič. Mokytoja Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

12. Lietuvių liaudies giesmė „Marija motinėle“. Gieda Daiva Gedris. Mokytoja Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

13. Leonidas Abaris  Malda. Gieda Meda Dyšaitė. Mokytoja Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

14. Jacob Arcadelt  Ave Maria. Gieda Ieva Palavinkaitė. Mokytoja Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

15. Leonard Cohen Halleluja. Gieda Viktorija Šareiko. Mokytoja Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla.  Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

16. Gustav Gunsenheimer. Giesmė iš kantatos „Apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas“. Gieda Marija Miliauskaitė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

17. George Frideric Handel. Dignare. Gieda Valentinas Kovalevskis. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

18. Džakomo Rossini „Giusto Ciel“ iš op. „Mahometas“. Gieda Kornelija Kuckailytė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

29. Fracesco Durante ,,Vergine, tutto amor“. Gieda Austėja Bojarinaitė ir Odeta Pocevičiūtė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

20. Žorž Bize. Malda iš op. „Perlų žvejai“. Gieda Ugnė Blaškytė ir Lukrecija Jucytė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

*         *        *

Jungtinio koncerto Balandžio 26 d. 16.00 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje

 PROGRAMA

 

 1. Kristina VasiliauskaitėAleliuja užgiedokim
 2. Grigalinė giesmė „O filii et filius

Gieda Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų  giedojimo mokyklos jaunučių choras „Serafimai“. Vad. Eglė Ignatavičienė, koncertmeisteris Gabrielius Gaidamavičius.

 1. Kristina Vasiliauskaitė „Žiba žiburėlis, bažnytėlėj šviečia“
 2. Leonidas Abaris „Šventasis Lietuvos“
 3. Creaton „Džiūgauk“

 Gieda Šv. Juozapo mokyklos vaikų choras. Vadovė Janina Šmulkštienė,  koncertmeisterė Aušra Simutienė

 1. Giulio Caccini. Ave Maria
 2.  Vaclovas Augustinas. Cantate patriae canticum novum (Tėvynei giedu naują giesmę)
 3.  Ed Harris. R. Aiduko redakcija ir lietuviškas tekstas. Kristus karaliauja! Aleliuja!

Gieda Vilniaus „Lyros“ muzikos mokyklos jaunių choras „Cantus gracilis“, jaunuolių vokalinis ansamblis „Cantus fortis“. Solistė Sofija Jonaitytė (sopranas).

Vadovas Rolandas Aidukas, koncertmeisterė  Živilė Survilaitė

 1. Juozas Lygutas. Tave mylėti, Dieve, noriu.

Gieda Antanas Simonas Garuolis. Mokytoja Rita Kraucevičiūtė, koncertmeisteris Gabrielius Gaidamavičius

 1.   Leo Delibes – Messe Breve. Dalys:

             Kyrie

             Gloria

             O Salutaris Hostia

 Gieda Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų  giedojimo mokyklos jaunimo  choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ .Vadovė Rita Kraucevičiūtė, koncertmeisteris Gabrielius Gaidamavičius

 1.   Liudvikas Van  Bethovenas „Bagatele“                                                                    
 2. Godspel tradicinė giesmė  „Amazing Grace“
 3. Giovanni Pierluigi da Palestrina.  Madrigalas „Amor“

Groja Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos saksofonininkų kvintetas. Vadovas Linas Klebauskas

 1.     Henrik Jan Botor. Misericordias Domini

 Atlieka Jungtinis dalyvių choras. Solistai  Antanas Simonas Garuolis (mokyt. R.Kraucevičiūtė) ir  Estela Marcinkevičiūtė (mokyt. N.Čičinskienė)  Diriguoja Rita Kraucevičiūtė

 1. Leonidas Abaris. Kristui Karaliui.

 Atlieka Jungtinis dalyvių choras. Diriguoja Rolandas Aidukas, koncertmeisterė  Živilė Survilaitė

 

 *       *       *

 

 

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje 2017 m. balandžio 25 d.  

 

17.30 val. Šv. Mišiose gieda Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios giedojimo mokyklos jaunimo choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“. Vadovė Rita Kraucevičiūtė.

J. Alain. Litanijos. Diana Encienė (vargonai).

18.30 val.  SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTO

 Programa

1.W. A. Mozart ,,Alleluja“ ex ,,Exultate jubilate“

2. G. F. Händel Nr. 17 ,,Then shall the eyers of the blind be open“ aria Nr.18 ,,He shall feed His flock like a shepherd“ dall’ Oratorio Messiah

3. A. Vivaldi ,,Gloria“ – Domine Deus, Rex coelestis

Gieda Natalija Sosnovskaitė (sopranas)

 4. A.Vivaldi „Gloria“ – Domine Deus, Agnus Dei    

 5. F. Durante  „Vergine, tutto amor“

Gieda Svetlana Venskaitytė (mecosopranas)

6. G. B. Pergolesi „Stabat Mater“. Dalys: „Quis est homo“,“Fac ut ardeat“, „Inflamatus et accensus“

Gieda Elzita Girčytė (sopranas) ir Gabrielė Kiršaitė (mecosopranas)

7. G. Verdi. „Ave Maria“ iš op. „Otelas“

8. J. S. Bach. Bist Du Bei Mir

Gieda Monika Kučinska (sopranas, LMTA, prof. Astos Krikščiūnaitės     dainavimo klasė)

9. J. S. Bach. ,,Erbarme dich, mein Gott“ iš ,,Pasijos pagal Matą“  

10. G. F. Händel. Kserkso arija ,,Ombra mai fu“ iš operos ,, Kserksas“

Gieda Gabrielė Kiršaitė (mecosopranas, LMTA, prof. Sigutės Stonytės dainavimo klasė)

11. A. Martinaitis. Klaros arija „Aukščiausias Dieve“ iš kantatos „Giesmės šv. Pranciškui“  

12. Ē. Ešenvalds „O salutaris Hostia“

Gieda Elzita Girčytė (sopranas, LMTA , doc. Aušros Stasiūnaitės dainavimo klasė ). Milda Atminaitė (vargonai, LMTA, prof. Virginijos Survilaitės vargonų klasė, ), Žana Bugai (smuikas)

 13. Andrew Lloyd Webber „Pie Jesu“                                                                      

14. César Franck „Panis angelicus“                                                                                          

15. V. Bellini „Angiol di Pace“

Gieda Eglė Šlimaitė (sopranas, LMTA, prof. Astos Krikščiūnaitės dainavimo klasė) ir Justina Kazėnaitė (sopranas, LMTA, prof. Irenos Milkevičiūtės dainavimo klasė ).  Diana Encienė (vargonai.)

                                                                            

16. J.S. Bach. In Dir ist Freude (BWV 615). Diana Encienė (vargonai).

 

*          *           *

 

Jungtinio koncerto 18.00 val. Vilniaus r. Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos salėje

 

 PROGRAMA

 

 

 1. Mary Lynn Lightfoot ,,A festive Alleluia“,                                                                                                    
 2. R. Kauneckaitės muz.  Psalmė 41 “Kaip ištroškusi elnė”. Gieda Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos jaunių choras „Bijūnėlis“. Solistė Estela Marcinkevičiūtė. Vadovas Arūnas Pikšrys, koncertmeisteris Kšištof Markevič.

     3. Camille Saint-Saens ,,Ave Maria“.  Gieda Emilija Ranonytė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Groja kanklių ansamblis. Vadovė Rasa Mockūnienė.

 

     4. Algirdas Klova. O, Švenčiausioji. Gieda Saulė Bučelytė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Groja kanklių ansamblis. Vadovė Rasa Mockūnienė.

 

    5. Leonidas Abaris. Ryto maldoj, 

    6. William Bradbury. Jezus Love Me. Gieda Vilniaus r.Pagirių muzikos mokyklos jaunučių choras “Giriukas”. Vadovė Janina Pamarnackienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič.

 

7. Gustav Gunsenheimer. Giesmė iš kantatos „Apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas“. Gieda Marija Miliauskaitė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

8. Antonio Vivaldi „Gloria“- Domine Deus, Agnus Dei. Gieda Adomas Kristupas Venskaitis. Mokyt. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič,

 

9. Antonio Vivaldi „Gloria“- Laudamus Te. Gieda Pagirių muzikos mokyklos vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“. Vadovė Nijolė Čičinskienė. Koncertmeisteris Kšištof Markevič,

 

10. Cesare Franck Panis Angelicus. Gieda Agnietė Vyskupaitytė. Mokyt.Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič, Alvytė Turčinskaitė (smuikas).

 

11. Johan Friedrich Burgmuller. Aranž. H. Šečkuvienė. Ave Maria. Gieda Viktorija Vaitkunskaitė ir Lėja Juozapavičiūtė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Koncertmeisteris Kšištof Markevič.

 

12. Leonidas Abaris. Šventasis Lietuvos. Gieda vokalinis kvartetas.Vadovė N.Čičinskienė, koncertmeisteris K.Markevič.

 

13. Cesar Franck. Aranž. Bryceson Treharue.  Panis Angelicus

  14. Mary Lynn Lightfoot. Dona Nobis Pacem. Gieda Rudaminos meno mokyklos jaunių choras.Vadovė Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Milena Uscilienė.

 

15. Leo Delibes „Messe breve“ O Saliutaris Hostija. Gieda Estela Marcinkevičiūtė. Mokytoja Nijolė Čičinskienė. Koncertmeisteris    Kšištof Markevič. Alvytė Turčinskaitė (smuikas).

 

16. Stuligrosz  „Ne bijok“ („Nie lękaj się“),

  17. Nowowiejski „Mūsų Karalienė“ („Krolowo nasza“). Gieda Vilniaus r. Vaidotų bendruomenės mišrus vokalinis ansamblis “Baladė”. Vadovė Teresa Koltan.

 

  18. George Frideric Handel. Dignare. Gieda Valentinas Kovalevskis. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

 19. Džakomo Rossini „Giusto Ciel“ iš op. „Mahometas“. Gieda Kornelija Kuckailytė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

20. Mykolas Treščenkinas  ,,Paimk mane šiltai už rankos“,

21. Mykolas Treščenkinas ,,Lauki – sugrįžtu“,

22. Juozas  Strolia ,,Parveski, Viešpatie‘‘. Gieda Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“. Vadovas Arūnas Pikšrys.

 

23.  Fracesco Durante ,,Vergine, tutto amor“. Gieda Austėja Bojarinaitė ir Odeta Pocevičiūtė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

24. Žorž Bize. Malda iš op. „Perlų žvejai“. Gieda Ugnė Blaškytė ir Lukrecija Jucytė. Mokytoja Judita Ušinskaitė. Koncertmeisterė Diana Encienė.

 

25. B. Klein Dievo žodis liks,

26.    Fabre. Ave Marija,

27.  Ed Harris.. Alleluia. Gieda Vilniaus r. Pagirių bendruomenės mišrus choras „Pagirių dainoriai“.   Solistė Svetlana Venskaitytė.Vadovė Janina Pamarnackienė. Koncertmeisterė Jurgita Umaraitė.

 

28. Japonų choralas. Avys ramiai miega,

29. H. Monk. Sek paskui mane. Groja Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos     pučiamųjų instrumentų orkestras. Vadovas Valdas Stanaitis.

 

30. Henrik Jan Botor. Misericordias Domini,

31. Leonidas Abaris. Kristui Karaliui. 

Atlieka Jungtinis dalyvių choras ir Pagirių muzikos mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras. Vadovas Valdas Stanaitis, koncertmeisterė Alvytė Turčinskaitė. Diriguoja kolektyvų vadovai.

 

 

  *         *         *

 

Velykų liturginės giesmės

Natos:  Regėjau versmę_chorui – Full Score

Regėjau versmę_vargonai – Full Score

Sekvencija VELYKŲ AUKAI DIDINGAI_chorui – Full Score

Sekvencija VELYKŲ AUKAI DIDINGAI_vargonai – Full Score

Velykų sekvencija

 Velykų aukai didingai

teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai.

Atpirko avis Avinėlis:

Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius.

Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės –

Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas.

Pasakyk mums, Marija, Ką esi mačius kelyje? –

Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo,

ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo:

Angelus, liudyt nužengusius,

Marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius.

Mano viltis, Kristus, prisikėlė,

Jis eis pirma jūsų į Galilėją. –

Žinome Kristų tikrai prisikėlus:

– Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs.

  

Seminaras kolektyvų vadovams ir mokytojams „Sakralinės muzikos aktualijos šiuolaikinėje erdvėje“

 

 

Šeštadienį, kovo 25 d., Vilniaus r. savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko paruošiamasis būsimo V tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ 2017 m. balandžio (18-23 d.) 23-30 d. kvalifikacijos kėlimo seminaras kolektyvų vadovams ir mokytojams „Sakralinės muzikos aktualijos šiuolaikinėje erdvėje“.
 
Seminaro lektorius, Schola Gregoriana Vilnensis vadovas Dainius Juozėnas, gyvais, konkrečiais pavyzdžiais ekrane ir savo subtiliu giedojimu privertė visus suklusti, perteikė klausytojams visą Grigališkojo choralo esmę – Dievo Žodžio giedojimą ir klausymą.
Lektorė, LMTA docentė, aktorė Adrija Čepaitė Palšauskienė pravedė originalią, judrią ir labai naudingą meistriškumo pamoką mišraus choro „Langas“ choristams ir visiems seminaro dalyviams.
Festivalio meno vadovė Nijolė Čičinskienė šiltai ir dalykiškai pristatė V tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ programą, aptarė  su kolektyvų vadovais, solistais būsimus renginius, derino koncertų repeticijų laiką.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios choras „Langas“ atliko privalomą festivalio repertuarą. Choro ir Bernardinų giedojimo mokyklos vadovė ir festivalio konsultantė Rita Kraucevičiūtė patarė susirinkusiems kokios giesmės turėtų skambėti bažnyčioje Velykų laikotarpiu.
Festivalio koordinatorė, Pagirių muzikos mokyklos direktorė Aleksandra Žuk – Butkuvienė supažindino su festivalio rėmėjais, reklama, palietė kitus organizacinius klausimus.
Nemenčinės DKC kultūrinių renginių organizatorė Renata Reichinbach kalbėjo apie transportą ir maitinimą ir viso seminaro metu rūpinosi, kad pertraukėlių metu dalyviai  jaukiai pabendrautų prie arbatos, kavos puodelio.
 
Nuoširdžiausiai dėkojame pagrindiniam festivalio organizatoriui, Vilniaus rajono savivaldybei ir festivalio globėjai gerb. merei Marijai Rekst už suteiktą galimybę organizuoti šį seminarą Didžiojoje savivaldybės salėje, kurioje rajono tarybos sprendimu buvo paskelbtas Kristaus Karaliaus intronizacijos aktas. Ši graži iniciatyva ir įkvėpė idėją organizuoti tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Kristus karaliauja! Aleliuja!“. 
 
Seminaro organizatoriai
www.000webhost.com