Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

VI TARPTAUTINIO SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO

„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“

2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d.

Programa

FESTIVALIO ATIDARYMO RENGINIAI, DIEVO GAILESTINGUMO IŠKILMĖ

„Šlovink VIEŠPATĮ,  Jeruzale! Šlovink savo Dievą, Sione!“ /Ps 147,12/

Balandžio 28 d., sekmadienį,

Festivalio dalyviai gieda ir šlovina Dievo Gailestingumą savo parapijų ir kitose bažnyčiose Šv. Mišiose ir koncertuose

1.   Vilniaus r. Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje 9.30  val. ir 11.00 val. Gieda parapijos kolektyvai, šlovinimo grupė „Ama Deus“ (vad. Julija Grilauskienė),Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“ (vad. Teresa Koltas), Pagirių meno mokyklos jaunučių choras „Giriukas“ (vad. Janina Pamarnackienė, koncertm. Jurgita Umaraitė), jaunių choras „Bijūnėlis“ (vad. Arūnas Pikšrys, koncertm. Jurgita Umaraitė), vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“ (vad. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič), solistės: Lukrecija Jucytė, Urtė Klebauskairė, Saulė Bučelytė, Marija ir Karolina Miliauskaitės (mokyt. Judita Ušinskaitė, koncertm. Diana Encienė), Agnietė Vyskupaitytė, Emilija Ranonytė, Estela Marcinkevičiūtė, Lėja Juozapavičiūtė, vokalinis tercetas: Laura Voišnis, Beata Bartusevičiūtė, Karolina Ceiko (mokyt. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič, Alvytė Turčinskaitė (smuikas), Danguolė Neris Životkevičienė (violončelė)), pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis), styginių instrumenų ansamblis (vad. Alvytė Turčinskaitė), Pagirių bendruomenės mišrus choras „Pagirių dainoriai“ (vad. Janina Pamarnackienė, koncertm. Jurgita Umaraitė), solistas Žygimantas Matusevičius (baritonas), Vilniaus r. neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (vad. Sergej Didenko).

Vilniaus r. Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 10.45 val. ir 13.00 val. gieda Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vad. Genovaitė Kumpienė, hormeist. Gabrielė Pintukaitė-Pocienė, koncertm. Dalia Šakenytė), Vilniaus r. Paberžės Verdenės gimnazijos jaunučių choras (vad. Teresė Vinslovaitė)

Vilniaus r. Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje 11.00 ir 13.00 val. gieda Vilniaus  Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijinis choras (vad. Judita Taučaitė, koncertm Virginija Survilaitė).

Vilniaus r. Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 10.30 val. gieda Reprezentacinio lenkų dainų ir šokių ansamblio „Wilenszczyzna“ jaunimo choras (vad. Natalija Sosnovska)  ir 12.00 val. gieda Nemenčinės muzikos mokyklos vaikų choras (vad. Ramūnas Juknevičius, koncertm. Judita Ūksaitė), Nemenčinės Gedimino gimnazijos merginų choras „Lyra“ (vad. Miglė Matuliauskaitė).
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje 12.00 val.  šv. Mišiose gieda Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų  giedojimo mokyklos jaunimo choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ (vad. Rita Kraucevičiūtė ir Gabrielius Gaidamavičius).

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje 13.00 val. KONCERTAS „Aukštinsiu tave, mano Dieve ir Karaliau“. Gieda solistai: Karolina Glinskaitė (sopranas), LMTA dainavimo katedros studentai: Justyna Jacevič (sopranas, II k. prof. Sigutės Stonytės kl.), Marius Balsys (tenoras, prof. Deivido Staponkaus kl.), Salomėja Petronytė (sopranas) II k., Monika Junkarytė (sopranas) II k., Eglė Radavičiūtė (sopranas) I mag. prof. Astos Krikščiūnaitės kl., koncertm. Diana Encienė (vargonai). PROGRAMA

Vilniaus 13.30 val. Dievo Gailestingumo šventovėje gieda Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios mišrus  choras „Langas“ (vad. Rita Kraucevičiūtė, Eglė Ignatavičienė, Gabrielius Gaidamavičius.
Vilniaus r. Juodšilių  Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje 14.30 val. šv. Mišiose gieda Vilniaus Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos liaudies giesmių ansamblis (vad. Janina Bukantaitė)

Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje 16.30 val. KONCERTAS „Gailestingumą mūs VIEŠPATIES aš per amžius šlovinsiu“. Gieda Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios jaunimo kamerinis choras „Song Deo” (vad.Vita Rusteikienė), Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios mišrus  choras „Langas“ (vad. Rita Kraucevičiūtė, Eglė Ignatavičienė, Gabrielius Gaidamavičius). PROGRAMA

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje 17.00 val. Šv. Mišiose gieda Vilniaus Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (vad. Mykolas Treščenkinas).
Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje 18.00 val. Šv. Mišiose gieda Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios jaunimo kamerinis choras „Song Deo” (vad.Vita Rusteikienė).

JUNGTINIAI KONCERTAI

„Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos tautos! Aukštinkite jį, visos šalys!“ /Ps 117, 1/

Balandžio 29 d., pirmadienį

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos salėje 17.00 val. KONCERTAS. Gieda Pagirių meno mokyklos jaunučių choras „Giriukas“ (vad. Janina Pamarnackienė, koncertm. Jurgita Umaraitė), jaunių choras „Bijūnėlis“ (vad. Arūnas Pikšrys, koncertm. Jurgita Umaraitė), vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“ ir vokalinis tercetas (vad. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič), Rudaminos meno mokyklos vokalinis ansamblis „Geniukai“ (vad. Genovaitė Kumpienė, koncertm. Jelena Ščerbakova), Vilniaus Verkių specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro vokalinė grupė „Radosc“, solistas Miroslav Uskov (vad. Mira Jakubovskaja), Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“ (vad. Teresa Koltan), Pagirių bendruomenės mišrus choras „Pagirių dainoriai“ (vad. Janina Pamarnackienė, koncertm. Jurgita Umaraitė), Vilniaus Vilkpėdės BSP centro kanklininkių ansamblis „Kamanės“, solistė  Jolanta Žibienė (vad. Rasa Mockūnienė).Vilniaus Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (vad. Mykolas Treščenkinas), solistas Žygimantas Matusevičius (baritonas, koncertm. Jurgita Umaraitė), Vilniaus r. neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (vad. Sergej Didenko), groja Pagirių meno mokyklos jungtinis styginių instrumentų (vad. Alvytė Turčinskaitė) ir pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis).  Rygos muzikos mokylos-internato mergaičių choras „Laine“ (vad. Ilona Prenas, Latvija). PROGRAMA

Balandžio 30 d., antradienį

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 18.00 val. Šv. Mišiose gieda Artūras Chalikovas ir ekumeninė grupė „Ecumena“
19.00 val. PSALMIŲ VAKARAS „Šlovink, VIEŠPATĮ, mano siela“. Gieda Artūras Chalikovas ir ekumeninė grupė „Ecumena“.

Gegužės 1 d., trečiadienį

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje 15.00 val.  KONCERTAS „Šlovinsiu VIEŠPATĮ, nes jisai geras“
Gieda Vilniaus  Šv. Juozapo mokyklos vaikų choras (vad. Janina Šmulkštienė, koncertm. Aušra Simutienė), Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų  giedojimo mokyklos jaunučių choras „Serafimai“ (vad. Eglė Ignatavičienė, koncertm.Gabrielius Gaidamavičius ), Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų  giedojimo mokyklos jaunimo choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ (vad. Rita Kraucevičiūtė ir Gabrielius Gaidamavičius), Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunių choras „Viva voce“ (vad. Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas, koncertm. Dalia Šakenytė). Reprezentacinio lenkų dainų ir šokių ansamblio „Wilenszczyzna“ („Vilnija“) jaunimo choras (vad. Natalija Sosnovska). PROGRAMA

Gegužės 2 d., ketvirtadienį

Kelionė Gailestingumo keliu. Keliauja Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos bendruomenė

Gegužės 3 d., penktadienį

Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos salėje 16.00 val. KONCERTAS „Giedosiu ir Tave šlovinsiu giesme!“
Gieda solistai (vaikai) ir vokaliniai ansambliai: Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos vokalinis duetas Ieva Verbytė ir Karolina Kuliešytė (mokyt. Vidija Bublevičienė, koncertm. Danga Kraujalienė), Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos solistės: Vytenė Dišaitė, Daiva Gedris, Olivija Šamatovičiūtė (mokyt. Natalija Sosnovskaitė), Pagirių meno mokyklos solistės: Lukrecija Jucytė, Urtė Klebauskairė, Saulė Bučelytė, Marija ir Karolina Miliauskaitės (mokyt. Judita Ušinskaitė), Agnietė Vyskupaitytė, Emilija Ranonytė, Estela Marcinkevičiūtė, Lėja Juozapavičiūtė (mokyt. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič, Alvytė Turčinskaitė (smuikas), Danguolė Neris Životkevičienė (violončelė)),  Pagirių meno mokyklos vokalinis tercetas (Laura Voišnis, Beata Bartusevičiūtė, Karolina Ceiko) ir vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“ (vad. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič). PROGRAMA

BAIGIAMIEJI  RENGINIAI

„Giedosiu VIEŠPAČIUI, kolei gyvensiu,- per visą savo gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą“

/Ps 104, 33/

Gegužės 4 d., šeštadienį

Kelionė Gailestingumo keliu 9.30 val. Keliauja Neringos L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“, Nidos moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“,  Varėnos KC mišrus choras „Varpilė“.

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje 12.00 val. gieda Šv. Mišiose moterų vokaliniai ansambliai iš Neringos L. Rėzos KC  „Neringa“ ir Nidos „Jūrasmiltė“ (vad. Rita Rušinskienė, koncertm. Žydronė Malinauskaitė), solistas Marius Balsys (tenoras, LMTA prof. Deivido Staponkaus dainavimo klasė).

Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje 12.00 val. gieda Šv. Mišiose Varėnos KC mišrus choras „Varpilė“ (vad. Ramona Elena Velžienė, koncertm. Laima Petruškevičienė).

Vilniaus Liuteronų bažnyčioje 15.00val. EKUMENINISKONCERTAS „Tešlovina visi VIEŠPATIES vardą“/Ps148,13/. Gieda Vilniaus stačiatikių kamerinis choras „Svetilėn“ (vad. Vadim Mashin), Neringos L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ ir Nidos moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“ (vad. Rita Rušinskienė, koncertm. Žydronė Malinauskaitė), Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios vokalinis ansamblis „Vox novus“ (vad. Paulius Grigonis), Evagelinkų reformatų choras „Giesmė“ (vad. Gražina Petrauskaitė). Solistai: Marius Balsys (tenoras, LMTA prof. Deivido Staponkaus dainavimo klasė), Justyna Jacevič (sopranas, LMTA prof. Sigutės Stonytės dainavimo klasė).  Eglė Radavičiūtė (sopranas, I mag. LMTA prof. Astos Krikščiūnaitės kl.), koncertm. Diana Encienė (vargonai). PROGRAMA

Gegužės 5 d., sekmadienis. Motinos diena

„Dėkokite dangaus Dievui, nes jo ištikima meilė amžina“ /Ps 136, 26/

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Aušros Vartų  koplyčioje 9. 30 val. Šv. Mišiose  gieda Neringos L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ ir Nidos moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“ (vad. R. Rušinskienė, koncertm. Žydronė Malinauskaitė), po jų giesmes Dievo Motinai gieda solistai. PROGRAMA

Vilniaus r. Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje 9.30  val. Šv. Mišiose gieda Pagirių meno mokyklos jaunučių choras „Giriukas“ (vad. Janina Pamarnackienė, koncertm. Jurgita Umaraitė) ir solistas Valdas Striužas (bosas), koncertm. Jurgita Umaraitė.

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ženklo iš Dangaus cerkvėje 12.00 val. KONCERTAS Gieda Parapijos mišrus choras (vad. Monika Miuler), Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos jaunių choras „Bijūnėlis“ (vad. Arūnas Pikšrys, koncertm. Jurgita Umaraitė), Vilniaus Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (vad. Mykolas Treščenkinas). PROGRAMA

Vilniaus r. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centro salėje 13.30 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS.  Gieda Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunučių choras „Mes“ (vad. Kęstutis Jaskevičius, koncertm. Jurgita Danienė ), jaunimo mišrus choras „Balsų mozaika“ (vad. Lina Jaskevičienė, koncertm. Jurgita Danienė ), Nemenčinės muzikos mokyklos Jaunių choras (vad. Ramūnas Juknevičius, koncertm. Judita Ūksaitė), Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunių choras „Viva voce“ (vad. Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas, koncertm. Dalia Šakenytė), Neringos  L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ ir Nidos moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“ (vad. R. Rušinskienė, koncertm. Žydronė Malinauskaitė ). Solistas Marius Balsys (tenoras, LMTA prof. D. Staponkaus dainavimo klasė), Vilniaus r. Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“ (vad. Teresa Koltan), Pagirių meno mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis ir Alvytė Turčinskaitė). PROGRAMA

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje 17.00 val. Šv. Mišiose gieda Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios tradicinio giedojimo ansamblis „Po skliautu“ (vad. Dalia Vaicenavičienė), Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos laudies giesmių ansamblis (vad. Janina Bukantaitė).
18.30 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS „Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami“ gieda Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios tradicinio giedojimo ansamblis „Po skliautu“ (vad. Dalia Vaicenavičienė), Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos laudies giesmių ansamblis (vad. Janina Bukantaitė), Vilkpėdės BSP centro kanklininkių ansamblis „Kamanės“, solistė  Jolanta Žibienė  (vad. Rasa Mockūnienė), Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (vad. Mykolas Treščenkinas), Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos Parapijinis choras (vad. Judita Taučaitė, koncertm.). PROGRAMA