Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Reprezentacinis dainų ir šokių ansamblis „Wileńszczyzna“ pradėjo savo veiklą 1980 metais. Kolektyvas jau atšventė savo veiklos trisdešimtmetį. Jubiliejinis koncertas vyko Nacionaliniame Operos ir Baleto Teatre Vilniuje.

Ansamblio repertuarą sudaro įvairios teminės programos – mini spektakliai, kurie atvaizduoja Vilniaus regiono papročius ir tradicines apeigas.

,,Wileńszczyzna“ iniciavo žinomą visame pasaulyje Festivalį ,,Kwiaty Polskie“, kuriame šoko ansambliai net iš tolimos Australijos.

Ansamblis gali pasidžiaugti didžiule patirtimi, įgyta šokant ir dainuojant daugelyje pasaulio scenų. ,,Wileńszczyznos“ koncertus galima buvo matyti Italijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vatikane, viešint pas Popiežių Joną Paulių II-jį.

Ansamblis 2 kartus viešėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 2 kartus aplankė tolimą Australiją.

Ansamblį įkūrė ir daugiau kaip tris dešimtmečius jam vadovavo Jan Mincevič, o nuo 2017 m. ansambliui vadovauja Natalija Sosnovska.