Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Choras ,,Laine“ gyvuoja nuo 1958 m.

Choro dirigentai: Ch. Lazarevičia (1958 -1977), A.Baumanis (1977 – 1980), A.Šelegovska (1980 – 2013), I.Berzinia (2013 -2015), L.Štejnberga (2016), nuo 2016 m. chorui vadovauja Ilona Prenas.

Nuo 1960 m. choras sėkmingai dalyvauja įvairiuose chorinės muzikos konkursuose bei dainos ir šokio šventėse, vykstančiuose Latvijoje. Kolektyvas nuolat tampa I vietos laureatu.

Pasiekimai nuo 2012 m. :

2012 m. I laipsnio laureato diplomas Rygos 5-9 klasių vaikų ir jaunimo dainos šventės „Mēs-ceRīgai”chorų konkurse; 2014 m.  I laipsnio laureato diplomas Žiemgalos priemiesčio Rygos miesto 5-9 klasių chorų konkurse ,,Dziesmai būt“; 2015 m. I laipsnio laureato diplomas XI Latvijos mokyklinio jaunimo dainos ir šokio šventėje.