Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Šokių studija „Džiaugsmas“

Šokių studija „Džiaugsmas“ gimė 1997m. Joje išaugo daug šokėjų kartų, kai kurie iš jų patys tapo
šokio mokytojais arba pasirinko scenos profesionalų kelią.
Vienas iš pagrindinių studijos tikslų: mokantis šokio, patiriant judesio saviraiškos laisvę, ugdant
kūrybiškumą – mokytis išreikšti maldą judesiais, šlovinti Dievą judesių kalba, judesių potėpiais
erdvėje. Todėl šokių studijoje šalia šiuolaikinio, klasikinio, pramoginio šokio grupių yra ir
sakralinio arba liturginio šokio grupės, kur mokomės melstis judesiais, šokti šlovinimo šokius.
Per 26 šokių studijos gyvavimo metus įvyko labai daug koncertų, festivalių, konkursų, įvairių
renginių, kūrybinių projektų. Kiekvienas yra savaip įsimintinas, kaip ir kiekviena repeticija, visi
kūrybiniai procesai. Paminėsiu kelis: 2003m.Vilniuje šokome 2-ajame respublikiniame
krikščioniškos muzikos festivalyje „Sielos“ ir po to dalyvavome jame nuolat iki šiol,; ne vienus
metus šokome „Mes pasaulis“ respublikinio festivalio finaliniuose koncertuose, taip pat ne
vienus metus šokome respublikiniame šokių festivalyje „Norim kilt“, o 2008m. džiaugėmės 2-ąja
vieta finale, 2005m. atstovavome Lietuvą Venecijos karnavalo atidaryme, šokome Šveicarijoje,
Kroatijoje, Latvijoje, Italijoje, įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dalyvavome LRT
laidoje „Mažųjų žvaigždžių valanda“, 2009m. drauge su menų studija „Garsas ir spalva“ bei
Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mokiniais sukūrėme ir atlikome bendrą projektą
„Judesys, garsas spalva“ – kur šokio spektaklio metu vaikai gyvai piešė, grojo ir šoko. Taip pat
pastatėme ne vieną šokio spektaklį, miuziklą. Sakralinio šokio grupė šoka įvairiose bažnyčiose,
stovyklose, festivaliuose , koncertuose, 2013m. šokome Pal. kun .Mykolo Spočkos hospiso
renginyje „Vilties laukai“, 2016m. Vilniaus Rotušės aikštėje per Nacionalinį gailestingumo
kongresą, 2018m. per Dainų šventę organizavome šokių vakarą „Malda už Lietuvą šokiu“ Šv.
Kazimiero bažnyčioje ir dar daug kitų renginių.
Šiuo metu šokių studijoje yra Vaikų šokių grupė „Rasos lašeliai“, paauglių šokių grupė
„Džiaugsmas“ ir suaugusių sakralinio šokio grupės.
Dar 1992m. bestudijuodama šokio specialybę LMA , besiruošdama šokio egzaminams išgyvenau
kaip per šokio judesius galiu patirti laisvę ir būti pripildyta džiaugsmo. Nuo tada svajojau: „Jei
kada nors turėsiu šokių studiją,- ji vadinsis „Džiaugsmas“. Gera drauge su kitais, kurie ateina
šokti kartu, patirti šį virsmo stebuklą: „Kai šoku, išsiritu iš vikšro kaip drugelis ir išskrendu dalinti
džiaugsmo kitiems“ . (ši mintis iš mano pjesių knygelės „Ko verkė pienė“, kuri gimė per kūrybinę
kelionę).

Šokių studijos „Džiaugsmas“ vadovė Aida Maksvytytė