Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

“Talita kum”
Šokio spektaklis

…Dabartinės Jeruzalės, ar Vilniaus, ar Klaipėdos…ar mūsų širdžių miesto gatvės… Skubantys,
lekiantys žmonės – su tikslu ar be tikslo, – judantys kiekvienas sau, savo keliu taip greitai, kad
menkai arba visai nepastebi vienas kito. …Galbūt kartais sustodami prie savo raudų sienų… Ir vėl
skubantys,bėgantys, aplenkdami eiti pavargusias, sukniubusias sielas… Iš tos dėžės, iš tos kapo
duobės, toje tamsoje tyliai ar garsiai šaukia širdis…Ją girdi Tas, kuris ją sukūrė, kuris yra pats
Gyvenimas. Jo prisilietimas pakelia, praskiria tamsą, nugali mirtį, iš nebūties pašaukia į būtį,
sudžiūvusius kaulus prikelia gyventi. Jo vardas yra Jėzus Kristus, Viešpats Dievas, visatos
Valdovas, atveriantis gyvenimą širdy. Jis taria tavo vardą ir sako “Kelkis”…Gyvenimui.

Šoka:
Renata Šaikutė
Žaneta Blaževičienė
Monika Misevičė
MildaZubrienė
Vilija Tauraitė
Sigita Zumerytė
Arijana Kapkanienė
Aida Maksvytytė

Mergaitė- Rūta Kisielytė
Mažoji mergaitė – Joana Bernotaitė
Vėliavos – Gintarija Sedrisovienė

Muzika: “Motion Trio”(akustiniai akordeonai), Gintauto Abariaus, Uzi Chitman
Garso montažas: Arūnas Baužys
Choreografija ir režisūra- Aida Maksvytytė