Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Šokių studijos „Džiaugsmas“ šokių grupė „Rasos lašeliai“ – tai jaunesniųjų šokėjų grupė. Joje
šoka 5-8 metų vaikai. Šioje grupėje jau išaugo ne viena šokėjų karta. Kai kurie iš jų pasirinko
profesionalų kelią scenoje. Mokomės išreikšti save judesių kalba, šokti, kurti, mokomės melstis
ir šlovinti Dievą judesiais. Dalyvaujame įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose
festivaliuose bei koncertuose, statome šokio spektaklius, miuziklus. Esame pastatę „Ko verkė
pienė“, „Kaip rasos lašelis vandenyną gelbėjo“, „Ūdriaus dainelė apie žuvelę“.