Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

„Juozapukai“ – tai šv. Juozapo mokyklos antrokai, chore dainuojantys antrus metus.

Choro pamoka būna kartą per savaitę. Mokame daug giesmelių, dainelių. Dalyvaujame šv. Mišiose beveik kas mėnesį, bet niekada nedalyvavome festivalyje.

Šis festivalis mums pirmas.

Choro vadovė Janina Šmulkštienė, mums akompanuos Aušra Simutienė.