Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Valdas Striužas yra kilęs iš Biržų krašto. Biržuose baigė vidurinę mokyklą. Vilniuje mokėsi dainavimo Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, o Vilniaus universitete studijavo istoriją. Dirba paminklosaugininku. Gieda Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios chore „Giesmė“.

Repertuare – įvairios klasikinės dainos, arijos, giesmės.