Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Varėnos kultūros centro mišriam chorui  „Varpilė“  2016 m. sukako 65 metai. Nuo 1989 m. chorui vadovauja Ramona Elena Velžienė, chorui talkina chormeisteris Kęstutis Tareila ir koncertmeisterė Laima Petruškevičienė. Tai nuolat koncertuojantis kolektyvas, kuriame dainuoja įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonės.

Choras aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono kultūriniuose renginiuose, kviečiamas dalyvauti ir kitų rajonų dainų šventėse, festivaliuose. Jis yra visų Respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, 2018 metais – Šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ dalyvis.

1990 m. choro repertuaras pasipildė bažnytinėmis giesmėmis.  2005 m. ir 2008 m. kolektyvas suorganizavo tarptautinį chorų festivalį „Beauštanti aušrelė“, skirtą M. K. Čiurlionio gimimo metinėms paminėti.

Choras koncertavo: Pelesoje (Baltarusija), Balvi mieste (Latvija), Šiaurės Italijoje „Alta Pusteria“ festivalyje, Makedonijoje prie Ohrid ežero, Marijampolėje – Sakralinės  muzikos festivalyje ,,Džiūgaukim… Aleliuja“ ir kitur.

Kolektyvo veiklą aktyvina ir praskaidrina choro dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių mišrių chorų festivaliuose. 2015 m. choras dalyvavo VIII jubiliejiniame mišrių chorų festivalyje Rygoje.

Kasmet choras atnaujina repertuarą ir supažindina visuomenę su lietuvių liaudies dainomis, užsienio kompozitorių kūriniais ir chorine bažnytine muzika.