Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

VšĮ Vilkpėdės BSPC

Kanklių ansamblis „Kamanės“ – vadovė Rasa Mockūnienė.

1973m. Vilniuje Liongina Stasiulienė subūrė neregių kanklininkių ansamblį. Vėliau jam vadovavo Irena Kėdainytė. Kurį laiką ansamblio veikla buvo nutrūkusi. Ir nuo 1995m. jam vadovauja Rasa Mockūnienė. Ansamblyje dar ir šiandien groja viena iš pirmųjų kanklininkių – Stasė Puriuškytė. Ilgą laiką kolektyve grojo ir dainavo 7 kanklininkės: Rasa Mockūnienė, Stasė Puriuškytė, Danutė Bužinskienė, Jolanta Žibienė (Pociutė), Vilma Bardzilauskaitė, Ramunė Maskoliūnaitė, Vilma Medveckienė. O nuo 2018 m. rudens ansamblį papildė du nauji nariai – Loreta Taluntytė ir Dimitrij Nesmejev.

Kanklių ansamblis „Kamanės“ koncertuoja įvairiuose renginiuose, projektuose, festivaliuose ( V-sis vokalinės muzikos festivalis „Iš širdies į  širdį“, II-asis tarptautinis neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ festivalis, IX ir X Respublikinė dainų šventė-varžytuvės „Uždainuokime kartu“, aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos festivalis “Iš tos nakties“, tarptautinis tautinės instrumentinės muzikos ansamblių ir  orkestrų festivalis „Klonių aidai“, Vilniaus miesto šventė „Tau Vilniau“, tautinės muzikos ir individualių atlikėjų šventė „Iš tos versmės“ ir kt.), pensionatuose, ligoninėse, sanatorijose, mokyklose, vaikų darželiuose, poilsiavietėse. Kolektyvas  ne kartą buvo išvykęs koncertuoti į Lenkiją ir Latviją.

Ansamblio atliekamų kūrinių repertuaras labai įvairus: tai aranžuotos lietuvių bei kitų tautų liaudies dainos ir šokiai, klasikų bei šiuolaikinių kompozitorių kūriniai. Kolektyvas groja ir bažnytinę muziką, koncertuoja įv. bažnyčiose ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. „Kamanės“ yra nuolatinis tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ dalyvis. 2015m. Lenkijoje vykusiame tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje  „Vartai į rytus“ laimėjo Grand prix.

Kanklių ansamblis 2008m. įrašė kompaktinę plokštelę, kurioje skamba ir kartu su LASS choru „Skroblas“ (vad. Giedrius ir Aušra Svilainiai) atliekami kūriniai.

Kanklių ansamblis „Kamanės“ ne tik pats dalyvauja ivairiuose renginiuose, bet ir yra Respublikinio kanklių muzikos festivalio „SODAMS ŽYDINT“ organizatorius.

Ansamblis ne kartą buvo apdovanotas  „Diplomais“ ir „Padėkos raštais“.

2016m. sausio 30d. ansamblis „Kamanės“ ir jo vadovė Rasa Mockūnienė šventė 20-ties metų kūrybinės veiklos jubiliejų.