Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Chore dainuoja 9 – 11 metų vaikai. Jie mokosi solfedžio ir giedojimo 2 kartus per savaitę.
„Serafimai“ gieda šv. Mišių metu, koncertuoja tėveliams ir bendruomenei, dalyvauja įvairiuose renginiuose:
2012 m. – VII Moksleivių Dainų šventėje;
2014 m. – šv. Jonų bažnyčioje vykusioje šv. Liucijos šventėje, Bernardinų parapijos jubiliejiniame koncerte;
2015 m. – V Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“;
2016 m. – Moksleivių dainų šventėje.

Vadovė – Eglė Ignatavičienė, koncertmeisteris Gabrielius Gaidamavičius.