Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Choro vadovė – Eglė Ignatavičienė
Šiame chore gieda 9 – 13 metų vaikai. „Serafimai“ kartą per mėnesį gieda šv. Mišiose,
koncertuoja, dalyvauja festivaliuose, konkursuose.
Choro veikla:
Chorų festivalis konkursas “Mūsų dainose”, Vievis, 2022. Jaunučių kategorijoje choras
“Serafimai”užėmė I vietą;
Lietuvos chorų sąjungos ir savivaldybės projekte “Skambantys Vilniaus skverai” choras
koncertavo su Alla Cheres (bandūra), Ukraina 2022;
Konkursas “Laudate Pueri”, Kaunas 2022 m. – II vietą;
Konkurse „Mes, Lietuvos vaikai“ choras „Serafimai“ įvertintas I laipsnio diplomu. (2015,
2019);
Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!” pasirodė 2015,
2017, 2019 m;.
Choras bendradarbiauja su Švedijos karalystės ambasada, dainuoja Liucijos dienos koncertuose;
Konkurse „Mes, Lietuvos vaikai“ choras „Serafimai“ įvertintas I laipsnio diplomu. (2015,
2019);
Choras koncertavo Vilniaus knygų mugėje, Vaikų scenoje, taip pat parengė muzikinę dalį
radijo spektaklyje „Vilkiaus Kalėdos“ 2016 m.;
“Serafimai” kasmet rengia koncertus tėvams ir Giedojimo mokyklos bendruomenei Kalėdų,
Velykų ir Motinos dienos proga bei liturginės muzikos programą giedojimui šv. Mišiose;
Dainuoja labdaros renginiuose;
Dalyvauja moksleivių Dainų šventėse.