Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos jaunučių chorą lanko įvairiais muzikos
instrumentais grojantys pradinių klasių moksleiviai. Chorui vadovauja mokytoja Laimutė
Kačanauskienė. Koncertmeisterė Natalija Šumskienė.
Mokiniai dainuoja klasikinę, sakralinę bei liaudies muziką. Mažiesiems dainininkams teko
koncertuoti Nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus Rotušėje, festivaliuose „Vilniaus vieversėliai“,
„Advento tyloje“, „Apie tave“. Koncertuoja mokykloje įvairių švenčių progomis, Naujininkų
bendruomenei.
Jaunučių choras – nuolatinis Dainų švenčių dalyvis. Džiaugiamės galėdami dalyvauti
Tarptautiniame Sakralinės muzikos festivalyje „Kristus Karaliauja! Aleliuja!“