Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis
Duetas susikūrė praėjusį rudenį. Mokinės vienmetės – abiem po keturiolika metų.
Maloniai tarpusavyje dera balsai. Mergaitėms labai patinka solinio dainavimo pamokos .
Abi mokosi ir po antrą specialybę, Dominika griežia smuiku, o Milana skambina fortepijonu.
Vadovė Vidija Bublevičienė.