Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos vaikų choras sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ dalyvauja nuo pat festivalio pradžios. Dainininkai taip pat dalyvavo Marijampolės regiono sakralinės muzikos festivalyje ,,Džiūgaukim… Aleliuja“, Vilniaus miesto krikščioniškos muzikos festivalyje – konkurse ,,Meilės giesmės“. Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje choras gieda per iškilmingas Šv. Mišias įvairių švenčių metu. Kolektyvas kasmet puikiai pasirodo Vilniaus r. lietuviškų mokyklų meno šventėje „Vilniaus jovarai“. Už krašto tradicijų puoselėjimą bei už nuotaikingus ir kūrybiškus pasirodymus kolektyvas ne kartą buvo įvertintas ir apdovanotas. Mūsų gimnazijoje ir Paberžės bendruomenėje vyksta daug įvairių koncertų, į kuriuos atvyksta mokinių tėvai, draugai, artimieji. Choras juos nuolat džiugina savo atliekama įvairių stilių pasaulietine ir religine muzika.

Vadovė Teresė Vinslovaitė