Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Jaunių choras „Bijūnėlis“ gyvuoja nuo pat Pagirių muzikos mokyklos įkūrimo (1994m).
Pirmoji choro vadovė Nijolė Čičinskienė kiekvienai choristų kartai stengėsi perduoti savo gyvenimo moto: „Giedoti iš visos širdies…, kad net dangus šypsotųsi. Kalbėti iš širdies į širdį… Dievo garbei ir žmonių gerovei“.
Šiame kolektyve drauge muzikuoja, koncertuoja, dalyvauja festivaliuose, projektuose, dainų šventėse įvairių specialybių moksleiviai .

Nuo 1997 m. „Bijūnėlis“ dalyvauja: visose moksleivių ir pasaulio lietuvių dainų šventėse; chorų festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“ 2001 m. Klaipėdoje;  „Tau, Mamyte“ Rudaminoje 2010 m.; Tarptautiniuose sakralinės muzikos festivaliuose „Džiūgaukim…aleliuja“ Marijampolėje 2007 m., 2010 m., „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ Vilniaus r. 2010 m., 2011 m., 2013 m., 2015 m., „Ciebe, Bože, wyslawiamy“ („Tave, Dieve, šloviname“) Vilniuje 2010 m., V. J. Lyguto operos „Du Gaideliai“ pastatyme 2006 m.
2010 m. vasarą Lenkijoje, Chelmno mieste vykusiame tarptautiniame kultūrinių mainų festivalyje „Kultūrų dialogas“ choro „Bijūnėlis“ ir solistų koncertinė programa įvertinta laureatų diplomu.

2018m.  choras ,,Bijūnėlis“ puikiai pasirodė dainų šventės ,,Vardan tos…“ perklausoje ir buvo pakviestas kartu su Lietuvos ansamblio ,,Lietuva“ orkestru ir choru Lietuvos liaudies kultūros centre įrašyti keletą kūrinių iš ansamblių vakaro repertuaro.

Choras noriai gieda šv. Mišiose savo parapijos Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje ir kitose bažnyčiose (Paberžės Švč. Jėzaus Širdies, Vilniaus šv. Kazimiero, Marijampolės šv. Vincento Pauliečio, Viniaus Dievo Gailestingumo Šventovėje).
„Bijūnėlis“ koncertuoja savo mokykloje, Pagirių bendruomenei, Vilniuje ir kituose miestuose bei rajonuose. Repertuare įvairūs klasikos, šiuolaikinių kompozitorių ir sakralinės muzikos kūriniai bei liaudies dainos.

Nuo 2016 m. rudens choro vadovas LMTA absolventas, LNOBT choro artistas Arūnas Pikšrys. Chorui akompanuoja koncertmeisterė Jurgita Umaraitė.