Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vilniaus raj. Pagirių meno mokyklos jaunučių choras “Giriukas“ aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos rengiamuose koncertuose. Kolektyvas – nuolatinis sakralinės muzikos festivalio “Kristus karaliauja! Aleliuja!” dalyvis. Taip pat dalyvavo chorinės muzikos festivaliuose “Tau, Mamyte“ Rudaminoje bei sakralinės muzikos festivalyje “Iš širdies į širdį“ Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Mamytės dienos proga šis jaunųjų giesmininkų kolektyvas nuolat kviečiamas giedoti Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo bažnyčioje. “Giriukas“ dalyvavo visose moksleivių dainų šventėse nuo 1997 m.

Choro dainorėliai ne tik smagiai dainuoja, bet ir ruošia talentų vakarėlius, žaidžia pavasarinį kvadratą bei rengia atsisveikinimo su choru išvykas į A.Puškino muziejų Markučiuose.

Choro šūkis: “Pagiriuos užaugęs nedainuoti negali, Pagiriuos užaugęs dainuoti turi!“

Choro vadovė Janina Pamarnackienė, koncertmeisterė Jurgita Umaraitė.