Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

1989 metais kunigo Petro Miulerio iniciatyva  prie Vilniaus stačiatikių Švč. Mergelės Marijos Ženklo iš Dangaus cerkvės atsirado sekmadieninė tikėjimo mokykla, o jos pagrindu 1995 metais susiformavo jaunimo-vaikų religinis muzikos centras, kuriam vadovavo klebonas Petr Miuler ir chorvedė Nadežda Kazakauskienė. Kolektyvas intensyviai koncertavo Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Estijoje ir Bulgarijoje. 2011 metais parapijos choro regente tapo LMTA choro dirigavimo ir dainavimo katedrų absolventė Monika Miuler. 2014 metais choras laimėjo III vietą tarptautiniame stačiatikių muzikos konkurse-festivalyje „Коложский благовест” Baltarusijoje, Gardino mieste. Kolektyvas toliau tęsia savo koncertinę veiklą.