Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios tradicinio giedojimo ansamblis ,,PO SKLIAUTU“ gieda eilinių sekmadienių, liturginių švenčių mišių metu ir siekia, kad sugrįžtų bendruomeninis giedojimas, taip darniai gaudęs Lietuvos bažnyčiose. Greta žinomų tradicinių giesmių kolektyvas gieda kantičkines giesmes, retesnes skirtinguose Lietuvos regionuose užrašytas įvairių atlikimo būdų – daugiabalses, vienbalses, heterofonines, antifonines giesmes. Daliai giesmių pritariama devynstygėmis kanklėmis, o iškilmingų šventinių mišių metu giesmių skambesys praturtinamas smuikų, fleitos, būgno garsais.Tradicinio giedojimo ansamblis ,,Po skliautu“ puoselėja liaudiško pamaldumo formas: Gavėnios metu gieda Graudžius verksmus, Didįjį penktadienį – Žemaičių Kalvarijos kalnus, o gegužės ir birželio mėnesiais – tradicinius šių laikotarpių giedojimus. Kolektyvas gieda Lietuvos bažnytkaimių atlaiduose, sakralinės muzikos festivaliuose, dalyvauja tradicinės liaudies muzikos festivalio ,,Skamba skamba kankliai“ renginiuose. Ansamblis dalyvavo atliekant ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių A. Martinaičio, V. Augustino koncertines mišias. Ansambliui nuo 2011 m. vadovauja etnomuzikologė dr. Dalia Vaicenavičienė.