Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo  Arkikatedros bazilikos Parapijinis choras susikūrė 1991m. Choro vadovė Judita Taučaitė, vargonininkė Gražina Jonušienė.

Choras gieda ne tik sekmadieniais bei kitomis religinių švenčių ir iškilmių dienomis, bet yra aplankęs nemažai Lietuvos bažnyčių bei giedojęs Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje. Šiose išvykose giedota šv. mišiose bei sakraliniuose koncertuose. 2017 m. choras dalyvavo XVIII tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje “Džiūgaukim…Aleliuja‘‘.

Pradėjęs nuo populiarių, paprastų bažnytinių giesmių, šiandien choras gali pasidžiaugti gausiu, spalvingu tiek giesmių, tiek sakralinių kūrinių repertuaru.

Arkikatedros Parapijinis choras – tai uolių katalikų, mylinčių Bažnyčią ir giesmę, būrys. Tikėtina, kad choras ir toliau tobulės, o jo giesmės šlovins Viešpatį bei džiugins žmonių širdis ir ateityje.