Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vyrų choras VARPAS – vienas brandžiausių ir pajėgiausių šalies saviveiklinių kolektyvų,
aukštai įvertintas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.
Choras įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas lydėjo chorą daugiau nei 20-ties Europos,
Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenose. Choras pabuvojo net tokiose egzotiškose šalyse kaip
Kuba ir Šiaurės Korėja. VARPAS Lietuvos choriniam menui sėkmingai atstovavo tarptautiniuose
festivaliuose Lenkijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje.
1969 m. vasarą VARPUI pirmajam teko garbė atstovauti Lietuvos chorinei kultūrai XVII
tarptautiniame polifoninės muzikos konkurse Areco mieste, Italijoje. Choras tapo laureatu, iškovojęs
pirmąsias vietas polifoninės muzikos ir liaudies dainos konkursuose.
VARPAS – vyrų chorų respublikinių konkursų laureatas (1963, 1965, 1967, 1970, 1975,
1977, 1980, 1985, 2014), nuolatinis Respublikinių dainų švenčių dalyvis, koncertavo Lietuvos
kompozitorių sąjungos renginiuose, giedojo 43 bažnyčiose, Lietuvos radijuje ir televizijoje įrašė per
150 kūrinių, išleido įrašus kompaktiniuose diskuose. „Varpas“ dainavo istorinio Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo metu, tragišką Sausio 13-ąją choras giedojo prie Parlamento.
Per kūrybinės veiklos metus chorui vadovavo Juozas Vanagas – choro įkūrėjas, Edmundas
Sapranavičius, prof. Adolfas Krogertas, prof. Petras Bingelis, prof. Povilas Gylys, prof. Anicetas
Arminas, Saulius Liausa, Petras Puošiūnas, prof. Jurijus Kalcas, o nuo 2021 m. rudens choro meno
vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas Tomas Vavilovas.
Choro repertuare Europos senosios muzikos meistrų, lietuvių ir pasaulio tautų liaudies
dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių klasikinės, sakralinės ir kitų žanrų muzikos kūriniai. Choro
meniniai laimėjimai, kūrinių interpretacijos pelnė aukštesnius nei mėgėjų chorų vertinimo kriterijus.
VARPAS davė pradžią daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių gyvavimui, ne vieną užsienio šalių
kompozitoriaus kūrinį choras Lietuvoje atliko pirmą kartą, supažindindamas mūsų šalies
klausytojus su pasaulinės muzikos lobiais. Vyrų choro „Varpas“ gretose dainavo didelis būrys
dainos mylėtojų, vienu metu chore dainavo per aštuoniasdešimt dainininkų.
Nors prabėgę dešimtmečiai praretino choristų gretas, tačiau ir dabar VARPO atliekamos
dainos skamba mūsų krašto miestuose ir miesteliuose, savo giesmėmis choras taip pat papuošia
iškilmingas Šv. Mišias bažnyčiose. Turėdami aukštąjį profesinį išsilavinimą įvairių profesijų vyrai,
inžinieriai, architektai, ekonomistai, gydytojai, geologai, mokslo darbuotojai, suprato, jog siekiant
dvasinės inteligencijos nepakanka apsiriboti vien tik savo profesine veikla. Visų jų bendras tikslas –
džiuginti klausytoją, siekti chorinio meno aukštumų, propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą bei
chorinį dainavimą, kaip vieną iš dvasingumo puoselėjimo tautoje ramsčių…