Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vokalinis ansamblis „Vox Novus“ susikūrė 2014 m. Kolektyvas sekmadieniais gieda Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčioje. Ansamblio repertuarą sudaro klasikiniai ir šiuolaikinių kompozitorių sakralinės muzikos kūriniai. „Vox Novus“ kasmet gieda Aušros Vartų atlaiduose, kitose svarbiose bažnytinėse iškilmėse.