Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

1974 metais vyrų chorą „Vytis“ subūrė žinomas chorvedys Adolfas Krogertas ir bendraminčiai. Tai ne profesionalų kolektyvas. Daugelis choristų buvo Areco (Italija) konkursų laimėtojai. Greitai choras tapo absoliučiai geriausiu meno saviveiklos kolektyvu Lietuvoje. Choras dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Ispanijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse Valstijose. Aukščiausio įvertinimo susilaukė Orlando di Lasso konkurse Romoje ir prizinę vietą laimėjo Limburge – Lindenholzhausene (Vokietija). Nuo 2005 metų choras veikia Vilniaus mokytojų namuose pagal paruoštas chorines programas įvairiam klausytojui, dalyvauja Lietuvos kultūros renginiuose, festivaliuose ir dainų šventėse. Choro vadovais buvo Arūnas Pikšrys, Mykolas Treščenkinas. Šiuo metu chorui vadovauja Deimantas Raščinskis. Kolektyvo narius vienija patriotizmas, dainos menas ir puikus laisvalaikis.