Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

VII Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!” – Filmas „Dievas – tai Meilė“

Nuoroda į filmą: DIEVAS – TAI MEILĖ – YouTube

VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!”

vyko 2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d.

Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse.

 

… būtina stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką ir liturginį giedojimą į dabarties menines ir muzikines formas. Tai yra įkūnyti ir išversti Dievo Žodį į giesmes, garsus, dermes, kurios suvirpina mūsų amžininkų širdį, sukurdamos ir tikėjimui palankų emocinį klimatą, padedantį pilnai dalyvauti slėpinyje, kurį švenčiame.Popiežius

VI festivalio akimirkos