Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

VIII-ojo tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ organizatoriams ir dalyviams

 Mielieji,

nuoširdžiai sveikinu jus šiuo šventu Velykų laiku. Jūsų giesmės ir muzika skelbia prisikėlusį Jėzų. Jis yra „prisikėlimas ir gyvenimas“ (Jn 11, 25). Jėzus tepaskatina mus visus turėti didelę viltį, kurios neapriboja šio pasaulio horizontas. Ten, kur nepajėgia pasiekti mūsų kūno akys, yra ne nebūtis, bet gyvenimas. Ten, kur šiandien matome tamsą, leiskime Dievo meilei ir gailestingumui nušvisti per mus. Giedokime gyvenimą dabar ir per amžius.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis

Vilniaus arkivyskupijos augziliaras

VIII festivalio akimirkos

H. J. Bator. „Misericordias Domini“ – jungtinis festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ choras

Jungtinis festivalio koncertas „Gera giedoti gyrių mūsų Dievui“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje 2023-04-19

Didysis festivalio koncertas „Avinėli, Tau Šlovė!“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje 2023-04-22

VII Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!” – Filmas „Dievas – tai Meilė“

Nuoroda į filmą: DIEVAS – TAI MEILĖ – YouTube

VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!”

vyko 2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d.

Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse.

 

… būtina stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką ir liturginį giedojimą į dabarties menines ir muzikines formas. Tai yra įkūnyti ir išversti Dievo Žodį į giesmes, garsus, dermes, kurios suvirpina mūsų amžininkų širdį, sukurdamos ir tikėjimui palankų emocinį klimatą, padedantį pilnai dalyvauti slėpinyje, kurį švenčiame.Popiežius

VI festivalio akimirkos