Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis “Kristus karaliauja! Aleliuja!”

2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d.

Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse.

 

“Mieli VI-ojo tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ organizatoriai ir dalyviai, kasmet Dievo Gailestingumo sekmadienyje iš naujo girdime prisikėlusio Jėzaus žodžius, dovanojančius ramybę. Jis ateina ten, kur mes esame – net jei durys būna užrakintos. Jėzus kviečia paliesti Jo žaizdas, kurios liudija Jo meilę ir gyvenimą, stipresnius už mirtį. Tuo būdu Jis nori paliesti ir išgydyti mūsų žaizdas.
Tepripildo jūsų visų širdis Jėzaus ramybė ir džiaugsmas ir plačiai tepasklinda jūsų giesmėmis”.

 

Vyskupas Arūnas Poniškaitis
Vilniaus arkivyskupijos generalvikaras
Kvietimas melstis už kenčiančius nuo priklausomybių

 

… būtina stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką ir liturginį giedojimą į dabarties menines ir muzikines formas. Tai yra įkūnyti ir išversti Dievo Žodį į giesmes, garsus, dermes, kurios suvirpina mūsų amžininkų širdį, sukurdamos ir tikėjimui palankų emocinį klimatą, padedantį pilnai dalyvauti slėpinyje, kurį švenčiame.Popiežius