Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Mes esame iš nuostabaus šiaurės Lietuvos krašto – Pakruojo. Šiame gražiame miestelyje yra
ypatinga bendruomenė, tai – Viešoji įstaiga Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis – darželis
„Varpelis“. Čia auga linksmi, draugiški, kūrybingi, talentingi, Dievą mylintys vaikai. Esame šio
darželio ikimokyklinės – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų choras „Varpelis“, o mus dainuoti
moko vadovas Mykolas Treščenkinas.