Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis
Bernardinų giedojimo mokyklos jaunimo choras ŠV.PRANCIŠKAUS PAUKŠTELIAI

Dalyvis: Bernardinų giedojimo mokyklos jaunimo choras ŠV.PRANCIŠKAUS PAUKŠTELIAI
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

"Švento Pranciškaus paukšteliai" - tai pagrindinis vaikų choras. Jame giedojimo meno mokosi 12-17 metų vaikai ir jaunuoliai. Užsiėmimai vyksta I - dienį ir III - dienį nuo 16:30 iki 18:30. Visi choristai turi individualias vokalo pamokas. Choras gieda sekmadienio šv. mišiose, koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose,.

Daugiau
Rygos muzikos mokyklos-internato mergaičių choras ,,Laine“

Dalyvis: Rygos muzikos mokyklos-internato mergaičių choras ,,Laine"
Šalis: Latvija
Miestas: Ryga

  Choras ,,Laine“ gyvuoja nuo 1958 m. Choro dirigentai: Ch. Lazarevičia (1958 -1977), A.Baumanis (1977 - 1980), A.Šelegovska (1980 - 2013), I.Berzinia (2013 -2015), L.Štejnberga (2016), nuo 2016 m. chorui vadovauja Ilona Prenas. Nuo 1960 m. choras sėkmingai dalyvauja įvairiuose chorinės muzikos konkursuose bei dainos ir šokio šventėse, vykstančiuose Latvijoje. Kolektyvas nuolat tampa.

Daugiau
Jaunimo choras ,,Marijos vaikai“

Dalyvis: Jaunimo choras ,,Marijos vaikai"
Šalis: Lietuva
Miestas: Turgelių mst., Šalčininkų r.

Jaunimo choras „Marijos vaikai“ kiekvieną sekmadienį gieda Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje per šventąją liturgiją. Savo giedojimu šlovina Viešpaties didįjį vardą. „Marijos vaikai“ jaunimo choras buvo įkurtas 2014 metais (prieš tai bažnyčioje giedojo vienas vargonininkas) gavėnios laikotarpiu. Choras dalyvavo: 2014 m. giedojo prie Aušros Vartų Marijos paveikslo (per Aušros.

Daugiau
Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“

Dalyvis: Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“
Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius

Merginų choras gyvuoja nuo 1956m. Jis yra pasaulio lietuvių dainų švenčių ir Baltijos šalių studentų festivalių ,,Gaudeamus‘‘, religinės muzikos bei respublikinių studentų chorų festivalių dalyvis. Choro repertuare – įvairi muzika,vyrauja šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai. Šiais metais  kolektyvas atšventė įkūrimo 60-metį. Merginų choras ,,Vaidilutės‘‘ nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose ir yra dalyvavęs Lietuvos bei.

Daugiau
Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios mišrus jaunimo choras „Song Deo“

Dalyvis: Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios mišrus jaunimo choras „Song Deo“
Šalis: Lietuva
Miestas: Kaunas

Kauno Šv. Kryžiaus ( Karmelitų ) bažnyčios mišrų chorą „Song Deo“ 2009 metų rudenį subūrė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Vita Tamulionytė. Šiame chore dainuoja įvairių specialybių studentai, studijuojantys Kauno miesto aukštosiose mokyklose. Dauguma choristų yra Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Choro repertuarą sudaro įvairių epochų lietuvių ir užsienio kompozitorių.

Daugiau
www.000webhost.com