Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Vadovė Alvytė Turčinskaitė.